Oznanila

Nedelja Sv. Trojice, 7. 6. 2020 7. - 14. junij 2020

Četrtek, 11. 6. 2020, praznik Sv. Rešnjega Telesa in Krvi

Je zapovedani praznik. Sv. maše so kot v nedeljo. Presveta evharistija je temelj krščanske skrivnosti in krščanskega načina življenja, ki je v darovanju. »Daritev bodi ti življenje celo«, pravi Simon Gregorčič. Po večerni sv. maši sledi procesija z Najsvetejšim okoli cerkve in blagoslov na vse strani neba. Hvala vsem, ki boste vse pripravili za procesijo. Z nami bodo tudi letošnji prvoobhajanci, s katerimi takrat začnemo devetdnevnico pred 1. sv. obhajilom.

Čertek, 11. 6. 2020, začetek devetdnevnice za prvoobhajance ob 19. uri.

Svete maše

Nedelja, 7. junij 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Anuško Mašat Tasič
za † Antona, Frančiško-obl., Antonijo, Marijo Pražen, Jankota Kerstein in Ljudmilo Vanovšek - obl.
za pokojne iz družin Lah in Sporiš
v zahvalo za 40 let zakona
19.00 za † Ireno Martinuč
Ponedeljek, 8. junij 2020
19.00 za † Milana Kačičnik – 30. dan
za † Antona Vodovnik
Torek, 9. junij 2020
19.00 za † Jasno Drgajner – 30. dan
za † Štefanijo Kundih
za † Jožico Dobovišek
za srečno in varno vožnjo
Sreda, 10. junij 2020
08.00 za † Matildo Grobler
Četrtek, 11. junij 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 po namenu
19.00 za † Slavico Lipovšek
za † Edito Lesjak
Petek, 12. junij 2020
19.00 za † Jožeta Mozetič – 30. dan
za uspešno delo naše vlade
Sobota, 13. junij 2020
19.00 za † Antona in Marijo Malgaj
za † Jankota Leskovšek
za † Štefanijo Šešerko
Nedelja, 14. junij 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Antona Kračun
za † Franca in Antonijo, stare starše Planinšek in Okorn
za † Antona in Lucijo Pajk
za † Milana Putnik
19.00 za † starše in stare starše Ilešič ter Petra, Rozalijo in Marijo Ferlinc

Binkošti, 31. 5. 2020 31. maj - 7. junij 2020

KAKO ZANIMIVO

Res, kako zanimivo. V času Jezusovega vstajenja od mrtvih, se je učencem večkrat prikazal in jim s tem na nek način še bolj zamajal njihova že tako razmajana tla življenja ob vseh tistih dogodkih okoli tiste pashe. Zato jim je njegov pozdrav, s katerim jih je večkrat pozdravil: Mir vam bodi!, prišel še kako prav. Ob tej priložnosti pa Jezus ni potegnil iz žepa kake mirovne pogodbe ali mirovnega načrta njim za v podpis, ampak je naredil res nekaj zelo zanimivega: pokazal jim je roke in stran, kajti po Jezusovih ranah so tudi oni ozdraveli. Kajti to so rane, ki tudi nas danes spominjajo na nič drugega, kakor na neizmerno Božjo ljubezen. In v tem človek prejme največ miru, celo toliko, da ga je za vso večnost. Da pa bi tudi mi danes lahko pričali in spoznavali to Božje razodetje po Njegovih svetih ranah, nam Gospod pošilja svojega Duha, Duha Resnice o njegovih ranah. Župnija, ki je posvečena Božjemu Navdihovalcu, Razsvetljevalcu in Posvečevalcu, je še posebej vezana, navezana in zavezana globoki pričevalni drži in življenju po Svetem Duhu, čigar – na nek način – tudi varuhi smo. Ob Binkoštnem prazniku se želim v veliki hvaležnosti pred Bogom spomniti vseh vas, ki smo župnija. Hvaležen sem za vso zgodovino lepega, požrtvovalnega, veselega, zavzetega, srčnega, in ponosnega krščanskega življenja v tej naši župniji. Hvaležen sem za zgodovino, kajti na tej rastemo mi naprej. In dobro rastemo, prav dobro uspevamo, da ne rečem celo, da super uspevamo in dajemo sad tudi danes, današnjemu času in prostoru. V obilni meri se zato zahvaljujem vsem, ki smo danes naše župnije danes. Vsakemu posebej sem hvaležen za njegov sad zvestobe župniji, s katero jo v vsej dosedanji dolgosti njenega življenja bogatite in ji dajete pečat žive in včasih skorajda tudi vzorčne župnije. Naj nas tudi letošnje Binkošti - letos še posebej - povežejo v duhovno in močno vez med nami vsemi, da bomo čutili, da smo res bratje in sestre v Kristusu, kar se za vsakega izmed nas zelo spodobi. mag. Srečko Hren, župnik

Nedelja, 31. 5. 2020 - zaključek šmarnic

Vabljeni vsi, še posebej otroci, na zaključek šmarnic, ki ste jih letos opravljali prek spleta. Zaključek bo s sv. mašo ob 19. uri. Po njej se bomo zaustavili na trgu pred cerkvijo in vsem pridnim razdelili nagrade.

Ponedeljek, 1. 6. 2020 - Velikonočni ponedeljek

Je tudi praznik Marije, Matere Cerkve. Sv. maši sta ob 8. in 19. uri.

Nedelja, 21. 6. 2020 - prvo sv. obhajilo ob 12. uri

Starši prvoovhajancev imajo srečanje v petek, 5. 6. 2020, po večerni sv. maši. Starši so obvestila dobili tudi po pošti.

Zahvala vernikom Ostrožnega in Lave za urejanje cerkve v mesecu maju. V mesecu juniju vabljeni verniki Lahovne in okolice cerkve.

Svete maše

Nedelja, 31. maj 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Vilija Šelekar
za † Vido Šef
za † Srečkota Leber
19.00 za † Frančiško Krulec in sorodnike
Ponedeljek, 1. junij 2020
08.00 po namenu
19.00 za † iz družine Budna
za † Štefanijo Lebič
za † Alenko Lipovšek in starše
Torek, 2. junij 2020
19.00 za † Branko in Mirota Slamnik in Frančeka Brun
za † Jožeta Mozetič
Sreda, 3. junij 2020
08.00 po namenu
Četrtek, 4. junij 2020
19.00 za † Anuško Mašat Tasič
za † Katarino Planinc Pustovrh
za pozabljene, zapuščene, izgubljene in oddaljene
Petek, 5. junij 2020
19.00 za † Rafaela Čelik
za † Jožefa Štante
za uspešno delo naše vlade
Sobota, 6. junij 2020
19.00 za † Lenko in Jožeta Lešnik in vse pokojne Vrečer
za † Dorotejo Podergajs
Nedelja, 7. junij 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Anuško Mašat Tasič
za † Antona, Frančiško-obl., Antonijo, Marijo Pražen, Jankota Kerstein in Ljudmilo Vanovšek - obl.
za pokojne iz družin Lah in Sporiš
v zahvalo za 40 let zakona
19.00 za † Ireno Martinuč

7. velikonočna nedelja, 24. 5. 2020 24. - 31. maj 2020

Nedelja, 31. 5. 2020 - BInkošti

Času primerno, še bolj pa v srcu, praznujemo letošnji župnijski praznik.

Nedelja, 31. 5. 2020 - Zaključek šmarnic

Letos smo v cerkvi imeli šmarnice za odrasle. Šmarnice za otroke z udeležbo v cerkvi pa so bile v tem času odsvetovane. Otroci so bili povabljeni k šmarnicam prek spleta. Za vse tiste, ki ste jih pridno »obiskovali« oziroma klikali, bomo naredili zaključek v cerkvi. Vabljeni to nedeljo zvečer na zaključek šmarnic. Še prej pa povabljeni, da mi pošljete na moj elektronski naslov plakat z sličicami, ki ste jih zbrali, četudi kakšna manjka. Vabljeni tudi drugi otroci, ki ste šmarnice »obiskovali« prek drugih možnostih po spletu. Po sv. maši bomo vsem razdelili nagrade.

Svete maše

Nedelja, 24. maj 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Danico Rozoničnik
za † Janeza Potočnik in pokojne iz rodbin Hrastar in Potočnik
19.00 za † Jasno Drgajner
Ponedeljek, 25. maj 2020
19.00 za † sestri in starše Žele
za † Franca in Štefanijo Bohorč
v zahvalo za Božje varstvo
Torek, 26. maj 2020
19.00 za † Alojza Antlej – 8. dna
za † Cirila in Roziko Lipovšek
za † Alojza Pevec
Sreda, 27. maj 2020
08.00 za † Franca Budina in Andrejo Vengust – obl.
za † Jožeta Sorec, Jožeta Filej, vse pokojne iz družin Godec in Rožej
Četrtek, 28. maj 2020
19.00 za † Ivanko Keršmanc – 8. dan
za uspešno delo naše vlade
v zahvalo za uslišano prošnjo
Petek, 29. maj 2020
19.00 za † Maksimiljana Podbregar
za † Francija Lesjak
za † Alojza Božič
za † Miha in Roberta Jeraj
Sobota, 30. maj 2020
19.00 za † Stanislava Sintič – obl.
za † Francija in starše Romih
za † Ivana Lesjak
za † Marijo Sirše (pogrebna)
Nedelja, 31. maj 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Vilija Šelekar
za † Vido Šef
za † Srečkota Leber
19.00 za † Frančiško Krulec in sorodnike

6. velikonočna nedelja, 17. 5. 2020 17. - 24. maj 2020

Počasi prihajamo k sebi

Verjamem, da nas je čas Covida-19 zaznamoval kot še nikoli. Pušča nas v mnogih težavah, ki jih skušamo vsak po svojih močeh premagovati, od ekonomskih (kot župnija smo v umanjkanju okoli 9.000 EUR), gospodarskih, psiholoških, vedenjskih in globoko osebnostnih. Tudi človeškega duha se tak čas poloti in to včasih na zelo hud in težek način, da ga zamori, poplitvi. Tudi na duhovnem oziroma verskem področju nam včasih gre težko, da se spet poberemo. Cerkve so spet odprte in verjamem, da se bo iz dneva v dan in iz nedelje v nedeljo z vse večjo in spet rednejšo udeležbo ponovno kazala naše lepa župnijska slika oziroma podoba, da želimo ponovno z obiskom cerkve utrjevati naše krščansko prepričanje, naše župnijsko svetoduško prijateljstvo in prav na takšen način izpovedovati našo vero na občestven in zakramentalen način. Zato se vsem, ki čutite in z obiskom sv. maše jasno kažete to ponovno potrebo za rast našega skupnega župnijskega družinskega občestva, zahvaljujem. Dvignimo našega duha kvišku in poiščimo v nas moč moči, s katero moremo in zmoremo vse. »In zmaga, ki premaga svet, je naša vera« (1 Jn 1,). DOBRODOŠLI V ZMAGI.

Svete maše

Nedelja, 17. maj 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Nikolaja - obl. in Franca Strlič
za † Danico Rozoničnik in Slavkota Pesan
19.00 v zahvalo za rojstvo vnukinje
Ponedeljek, 18. maj 2020
19.00 za † Agato Teržan – 30. dan
za † Albino Jošt (pogrebna)
Torek, 19. maj 2020
19.00 za † Slavkota Pesan – obl. in pokojne iz družine Kadilnik
za † Mirkota Jug (darovala Milica Velenšek)
za † mamo Gajšek – obl.
Sreda, 20. maj 2020
08.00 po namenu
Četrtek, 21. maj 2020
08.00 po namenu
10.00 po namenu
19.00 za † Slavko in starše Gajšek ter Cecilijo Krofl in Franca Slapnik
za † Jožefa Mozetič – 8. dan
za † Franca-obl. in Matildo Jesenek ter Milana Putnik
za zdravje nečakinje in božji blagoslov sinu in njegovi družini
Petek, 22. maj 2020
19.00 za † Andreja Vodopivec – obl.
za † Andjelko Klopotan – 30. dnevu
za † Milana Kačičnik – 8. dan
za † Ivana in Jelico Verbek
za † Alojza Antlej
Sobota, 23. maj 2020
19.00 za † Jožeta Ratajc
Nedelja, 24. maj 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Danico Rozoničnik
za † Janeza Potočnik in pokojne iz rodbin Hrastar in Potočnik
19.00 za † Jasno Drgajner

5. velikonočna nedelja, 10. 5. 2020 10. - 17. maj 2020

Zaradi koronavirusa

smo še naprej v situaciji, ko so v župniji odpovedani vsi dogodki in vsa srečanja, razen sv. maš in drugih zakramentov pod pogoji, ki jih že poznate. Tudi šmarnice za otroke so odsvetovane, zato beremo šmarnice za odrasle. Otroci in družine pa ste vabljeni na spletno stran Slovenskega katehetskega urada. Tam se prijavite in ste že lahko pri šmarnicah vsak dan. Tam dobite plakat in listek za vsak dan, seveda virtualno. Kakšno nagrado, ki ste jo dobili tukaj v cerkvi pa si jo letos morate žal le predstavljati.

Zahvaljujem se vsem,

ki ste v tem času stroge karantene bili povezani z župnijo tako ali drugače. Hvala vsem, ki ste prišli kdaj mimo in pustili kakšen dar za župnijo ali ga dali v nabiralnik v vetrolovu, ko ni bilo nedeljskih nabirk. Hvala tudi vsem, ki ste poskrbeli za kuhinjske dobrote in jih pustli pred vrati. Hvala tudi vsem, ki ste – kljub temu, da ni bilo maš – poskrbeli za krasitev cerkve in hvala vsem, da se je cerkev na začetku odprtja prekužila in očistila. V cerkvi se vsak dan razkužujejo površine in kljuke in cerkev se ves dan zrači.

V mesecu maju vabljeni k čiščenju cerkve

verniki Ostrožnega in Lave.

Svete maše

Nedelja, 10. maj 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Antona Kračun in Marijo Žvegler – obl.
za † Franca in Antonijo, stare starše Planinšek in Okorn
za † babico Karolino in očeta Staneta Henigman
za † Franca-obl., Amalijo Pušnik ter štiri brate
19.00 za † Tino Krštinc in pokojne iz družine Krštinc
Ponedeljek, 11. maj 2020
19.00 za † Ivana Majerič
Torek, 12. maj 2020
19.00 za † Martina Kvar - obl.
Sreda, 13. maj 2020
08.00 po namenu
Četrtek, 14. maj 2020
19.00 za † Gojkota Strajnić - 30. dan
za † starše Šef ter pokojne brate in sestre Šef
za † Antonijo Marot - obl. in pokojne sorodnike
Petek, 15. maj 2020
19.00 za † Nežo Tovornik - obl. in Slavico Tovornik
za † iz družine Palčnik
v priprošnjo in zahvalo Bogu, ker je On Pot, Resnica in Življenje
Sobota, 16. maj 2020
19.00 za uspešno delo naše vlade
Nedelja, 17. maj 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Nikolaja - obl. in Franca Strlič
za † Danico Rozoničnik in Slavkota Pesan
19.00 v zahvalo za rojstvo vnukinje

4. velikonočna nedelja, 3. 5. 2020 3. - 10. maj 2020

Ponedeljek, 4. maja 2020, Odpiramo cerkev

S ponedeljkom, 4. 5. 2020, se odpirajo cerkve za sv. maše in druga bogoslužja pod določenimi pogoji. Vse si lahko podrobneje preberete na spletni strani: Katoliška cerkev.

Svete maše

Nedelja, 3. maj 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Danico Rozoničnik
19.00 za † Bogdana Lilija
Ponedeljek, 4. maj 2020
19.00 za osvoboditev od prekletstva koronavirusa
Torek, 5. maj 2020
19.00 za † Leopolda Ocvirk -obl. in Šribarjeve
Sreda, 6. maj 2020
08.00 po namenu
Četrtek, 7. maj 2020
19.00 za † starše Hrovat in Lukač ter v zahvalo za zakonsko zvezo
za † Janeza in Fanči Senica - obl.
Petek, 8. maj 2020
19.00 za † Štefanijo Kučiš
Sobota, 9. maj 2020
19.00 za † Štefanijo Lebič
Nedelja, 10. maj 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Antona Kračun in Marijo Žvegler – obl.
za † Franca in Antonijo, stare starše Planinšek in Okorn
za † babico Karolino in očeta Staneta Henigman
za † Franca-obl., Amalijo Pušnik ter štiri brate
19.00 za † Tino Krštinc in pokojne iz družine Krštinc

3. velikonočna nedelja, 26. 4. 2020 26. april - 3. maj 2020

V času pandemije Covid-19 tudi za to nedeljo ni vsebin za oznanila.

Svete maše

Nedelja, 26. april 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za uspešen zaključek šolskega in veroučnega leta
19.00 za vse umrle za koronavirusom
Ponedeljek, 27. april 2020
19.00 za † Ivana Turniški, njegove starše in pokojne sorodnike Turniški
za † Gojkota Strajnić – 8. dan
Torek, 28. april 2020
19.00 za † Borisa, Ljudmilo in Jožeta Lipovšek
Sreda, 29. april 2020
08.00 po namenu
Četrtek, 30. april 2020
19.00 za † Katarino Planinc Pustovrh
Petek, 1. maj 2020
19.00 za † Gabrijelo Voršič
za † Ivana Turniški – obl.
Sobota, 2. maj 2020
19.00 za † Franjota – obl. in Marijo Lebarič ter stare starše Lebarič
na čast Mariji, Roži Skrivnostni v zahvalo
Nedelja, 3. maj 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Danico Rozoničnik
19.00 za † Bogdana Lilija

2. velikonočna nedelja, Bela nedelja, 19. 4. 2020 19. - 26. april 2020

V tem času tudi za to nedeljo ni vsebin za oznanilo.

Svete maše

Nedelja, 19. april 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Janeza Murn
za † Rudija Mirnik, vse v družinah Mirnik in Vrečer ter za zdravje v družinah ter † Ivana in Jožico Lončar – obl.
19.00 za † Marjana in Tatjano Polšak
za † Majdo Lebič
Ponedeljek, 20. april 2020
19.00 za † Temofija, ženo Marijo, Marijo, Ano, teto Ano, Vasilija, Slavika, Ivana in Valentina
Torek, 21. april 2020
19.00 za duše v vicah
Sreda, 22. april 2020
08.00 po namenu
Četrtek, 23. april 2020
19.00 za † sorodnike in dobrotnike
Petek, 24. april 2020
19.00 za † Štefana in Matildo Čolnik
Sobota, 25. april 2020
19.00 za † Ano Gaberšek
za † Anico Knez
Nedelja, 26. april 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za uspešen zaključek šolskega in veroučnega leta
19.00 za vse umrle za koronavirusom

Velika noč, 12. 4. 2020 12. - 19. april 2020

Veselo alelujo!

Letošnji velikonočni prazniki so res - ampak res - nekaj posebnega. S tem se verjetno strinjamo vsi. Tako ali tako je vsak velikonočni praznik poseben, ker nas vedno želi spomniti na posebnost, in to na posebnost življenja, ki ob veliki noči dobi spet poseben pomen. Priznati moramo, da nas k temu razmišljanju, da je življenje dragocenost čez vse in da se zaradi življenja zdrami ves svet, da življenje reši, napeljuje tudi novo nastala situacija pandemije COVID-a 19. Hkrati pa nam tudi ta situacija govori, da je še v človeku ali pa v človeštvu zakoreninjena misel, da je življenje potrebno rešiti in to skorajda za vsako ceno. Do tega spoznanja je prišel tudi Bog in prav po Jezusu Kristusu in njegovem vstajenju od mrtvih, sporočil človeštvu to novico, ki se more dotakniti vsakega izmed nas. Kajti to je dotik Življenja in Ljubezni, ki to življenje vedno ljubi, saj je Življenje zato življenje, ker ljubi življenje, in Ljubezen je zato ljubezen, ker ljubi ljubezen. Zato Ljubezen tako zelo ljubi življenje, da ga ljubi večno. In zato je velika noč za kristjane največji praznik, ker nas spominja in opominja na to božjo resnico, da je ljubezen tista, ki zmore vse, kajti z večno ljubeznijo te ljubim, sporoča Bog sam. In praznik velike noči je - preprosto rečeno - to sporočilo. Blagoslovljene velikonočne praznike vsem! (Srečko Hren, župnik)

Svete maše

Nedelja, 12. april 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Janeza Murn
za † Danico Rozoničnik
za † Antona Tojnko in starše
19.00 za † Ivana Hojnik, Franca in Mimiko Verdev
za † Angelo-obl., Martina ter Genovefo in Jožeta Vrbovšek
Ponedeljek, 13. april 2020
08.00 za zdravje in srečno zadnjo uro
10.00 za † Cvetko Bele
19.00 za † Milana Putnik
Torek, 14. april 2020
19.00 za † sina Ludvika in ženo Magdaleno Stopar
Sreda, 15. april 2020
08.00 po namenu
Četrtek, 16. april 2020
19.00 za † starega očeta Franca Kolar
Petek, 17. april 2020
19.00 za † Rudolfa in Marijo Erjavec
Sobota, 18. april 2020
19.00 za † Marijo Deželak - obl.
Nedelja, 19. april 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Janeza Murn
za † Rudija Mirnik, vse v družinah Mirnik in Vrečer ter za zdravje v družinah ter † Ivana in Jožico Lončar – obl.
19.00 za † Marjana in Tatjano Polšak
za † Majdo Lebič

Cvetna nedelja, 5. 4. 2020 5. - 12. april 2020

Potrebno je bilo

Za marsikatere stvari spoznavamo, da so prigodne, ne-nujne, lahko da so, lahko, da niso. In ko so, tudi so, ko že so, lahko pa jih tudi ne bi bilo. Prav tako so tudi nekatere stvari nepotrebne. O tem, katere stvari so in katere niso potrebne, in katere so in katere niso nujne, bi se lahko »dajali« celo življenje in še verjetno tudi takrat s kom ne bi prišli do strinjanja o tem, katere stvari da so nujne in katere niso, in spet, katere so potrebne in katere niso. Če pa vprašanje postavimo bolj globoko oziroma prvinsko o vsem kar je in o vsem kar biva: Katere stvari pa so potrebne oziroma nujne?, potem lahko ugotovimo, da lahko za vse trdimo, da ni nujno, da so oziroma, da so nastale. Lahko bi bilo, da sploh nič ne bi bilo. Za vsako stvar, ki jo imamo, si jo je nekdo moral želeti, ustvariti, narediti … A žal včasih naredimo tudi tisto ali kaj takega, kar si ne želimo, kot je denimo greh. Mož in žena si želita otroka, ga vzljubita in »naredita« oziroma spočneta. Mar ni to nekaj najlepšega, kar je potrebno? Biti in iziti iz ljubezni staršev in iz ljubezni Boga! Žal pa se tudi tukaj zgodi (in to mnogo preveč pogosto krat, če se sploh kdaj lahko zgodi) in človek naredi, kar ne bi rad, da se spočne življenje. A tudi po tem človek naredi še tisto, kar pa sploh ne bi smel: odkloniti in zavreči življenje otroka. Mogoče o tem ne pritiče prav zdaj se pogovarjati in izpostavljati to problematiko »kulture odmetavanja« kot jo papež Frančišek imenuje, a prav zaradi tega pa je nekaj bilo potrebno in nujno, da Bog naredi, da bomo s tem, kar je naredil, zaznamovani za večnost in ne za greh in smrt. Njegovo vstajenje od mrtvih, je naše vstajenje v svetlobo večnega življenja vsakega izmed nas. Nič ne more preprečiti Bogu, niti greh zoper življenje ne, da nam pripravi oziroma nam je že pripravil večno bivališče pri sebi. Bodimo v srcu ponosni na vrednost, ki nam jo je Bog s svojo ljubeznijo izkazal do konca in še čez, vse tja do večnosti in še čez, če bi bilo to mogoče. Blagoslovljene velikonočne praznike. Kristus je vstal, aleluja! (Srečko Hren, župnik)

Svete maše

Nedelja, 5. april 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Janka (Ivana ) in Sonjo Budna
za † Tonija Tome – obl.
za † Franca in Antonijo, stare starše Planinšek in Okorn
za † iz družin Skale in Glinšek
v zahvalo in blagoslov otrok
za † Janeza Murn
za † v družini Jezernik, Milana – obl. ter družino Knez in svaka Ignaca
19.00 za † Nado Lešer
Ponedeljek, 6. april 2020
19.00 za † Franca in Štefanijo Bohorč
Torek, 7. april 2020
19.00 za osvoboditev iz prekletstva koronavirusa
Sreda, 8. april 2020
08.00 po namenu
Četrtek, 9. april 2020
19.00 za † Štefanijo Šešerko
za blagoslov v družini
Petek, 10. april 2020
15.00 križev pot v cerkvi (ob uri, ko je umiral Gospod)
19.00 obredi velikega petka
Sobota, 11. april 2020
15.00 blagoslov velikonočnih jedil v cerkvi (verniki se zberejo k blagoslovu doma)
19.00 za † Jožefa Štante
za † Alojza Pevec
Nedelja, 12. april 2020
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Janeza Murn
za † Danico Rozoničnik
za † Antona Tojnko in starše
19.00 za † Ivana Hojnik, Franca in Mimiko Verdev
za † Angelo-obl., Martina ter Genovefo in Jožeta Vrbovšek
“ Kot lahko dnevno svetlobo vidiš skozi male luknjice, tako se tudi človekov značaj kaže v malih stvareh. ”
- S. Smiles