Oznanila

32. nedelja med letom, 10. 11. 2019 10. - 17. november 2019

Ponedeljek, 11. 11. 2019 - Fatimski večer

Vabljeni na fatimski večer, ki ga pripravlja torkovo Molitveno občestvo. Gost bo stolni kaplan g. Matic Lesjak: Alo lahko tudi jaz postanem svetnik? (In še nekaj informacij o Opus Dei). Vabljeni.

Sreda, 13. 11. 2019 - dekanijsko srečanje duhovnikov

Redno mesečno srečanje dekanijskih duhovnikov je v mesecu novembru v naši župniji. Sv. maša je zato ob 9.30. Duhovniki se najprej zberemo ob oltarnem občestvu, nato še na duhovnem in načrtovalnem delu.

Hvala za prineseno na Zahvalno nedeljo

Hvala vsem, ki ste za Zahvalno nedeljo okrasili cerkev in naredili lep pokozelc. Hvala tudi vsem, ki ste prinesli pred oltar živila in denar in tako spet izkazali vašo pozornosat in ljubezen do pomoči potrebnih.

Obisk sv. Miklavža

Sv. Miklavž bo pri nas v nedlejo, 8. 12. 2019, ob 15. uri v cerkvi. Starši lahko "znamke" za otroke kupite v pisarni do konca novembra.

Svete maše

Nedelja, 10. november 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Jožefo Božičnik
za † Franca in Antonijo, stare starše Planinešk in Okorn
za † Nandija ob obl. in Tomija Reberšak
za † Adolfa Gorenšek – obl. ter starše Jakop in Gorenšek
za † Martina Strmecki
za † Minko in Stankota Pikelj in Karla Planinc
18.00 za † starše Marijo in Stankota Hren – obl.
za † Martina Četina
Ponedeljek, 11. november 2019
18.00 za † Štefana Šorn – obl.
za † Ireno Martinuč
Torek, 12. november 2019
18.00 za † Slavkota Pesan in družino Kadilnik
za † Antona Kračun ob 30. dnevu
za † Frančiško Ocvirk – obl.
za † Sandija Sever – 30. dan
Sreda, 13. november 2019
09.30 po namenu
Četrtek, 14. november 2019
18.00 za † Magdaleno-obl. in sina Ludvika Stopar
za † Erno Gologranc – 8. dan
Petek, 15. november 2019
18.00 za † Seničarjeve, Vovkove in Romihove
za † Marijo Guček – obl.
Sobota, 16. november 2019
08.00 po namenu spominov
18.00 za † Dragico Knez
za † Sandija Sever
za † Ludvika Višnar – obl.
Nedelja, 17. november 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Janeza Bervar – obl. in njegove starše
za † Marijo in Alojza Feuž, Marijo in Antona Golobič
za † iz družine Matko, Kukec in Ogrizek in Jelkota Voler
za † Mileno za njen večni pokoj in mir
18.00 za † Ivana in Štefko Kovačič – obl.

Zahvalna nedelja, 3. 11. 2019 3. - 10. november 2019

V soboto, 9. 11. 2019, je srečanje za naše starejše župljane

Vabljeni k sveti maši ob 15. uri. Pred njo bo priložnost za sv. spoved. Med sv. mašo bo podelitev bolniškega maziljenja. Po njej ste vabljeni v župnijsko dvorano na srečanje ob skupni mizi in prijetnem klepetu. Hvala župnijski Karitas in članom Župnijskega pastoralnega sveta, ki to srečanje pripravite in poskrbite, da se je prijetno srečati v naši domači cerkvi in za mizo. Če bi bil kdo pripravljen speči kaj peciva, mu bomo nadvse hvaležni.

Zahvaljenjavje je spomin srca (razmišljanje ob Zahvalni nedelji)

Dejstvo, da nam je vse, kar smo in kar imamo bilo podarjeno, nas mora pripeljati k stalni vseživljenjski drži globoke hvaležnosti. A do te pomembne drže zahvalnosti je včasih težko priti, zato ker smo v času, ko se častí in nagrajuje zgolj zasluga človeka samega, njega samega z vso silo in močjo, ki jo drži v rokah in z njo pretirano neodgovorno maha po vsej zgodovini, tudi po človeku. S tem nastajata velikokrat nepopravljiva škoda in sled, ki se bo videla še mnoga leta in spominjala človeka prihodnosti, kako je človek sedanjega časa uporabil darove, ki so mu bili dani s stvarstvom in z darom njegovega življenja. Zato naj bo tudi zahvalna nedelja tista, ki nas mora spet spomniti in opomniti na nekatere stvari, ki smo si jih zagotovo neupravičeno pripisali sami sebi kot samo naša in edino le naša zasluga. Tudi ko se v naši župniji na zahvalno nedeljo spogledujemo s časom preteklosti in sedanjosti, ki ga živimo, me osebno navdaja velika in iskrena hvaležnost za mnoge stvari, ki so bile narejene in podarjene župniji kot dar vašega srca. Sam nenehno čutim veliko vaše srce za župnijo in za vse skrbi, ki jih prinaša pastoralno delo v župniji. Marsikje je skrito in očito vaše delo in vaša predanost župniji z mnogimi stvarmi, ki jih naredite za naš skupni dom. Dom je najlepša prispodoba za župnijo. Hvaležen sem vsakemu, ki daruje svoj čas, svoje darove in talente, in te vaše tako spoštovane, cenjene in nepogrešljive pridne roke, skratka svoje življenje za to, da je pri nas doma – torej v naši župniji - lepo in prijetno biti in bivati, tukaj biti, sem priti in oditi z domačnostjo v vašo domačo domačnost. Hvaležnost za vsakega od vas v veselju prinašam pred Gospoda, da živimo drug za drugega, drug z drugim in v živi povezanosti v ljubezni in veselju ter hvaležnosti za dobrote srca, ki naj plemenitijo, razveseljujejo in živijo naprej med nami. Zato mi je lepo biti tukaj doma. (mag. Srečko Hren, župnik)

Svete maše

Nedelja, 3. november 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Vilija Šelekar – obl. in pokojne Šelekar
za † Ivana Stepanič
za † Veroniko Točaj
za † Matildo in Franca ter tri sestre usmiljenke Jesenek
za † Janeza Kos – obl.
18.00 za † Edito Lesjak
Ponedeljek, 4. november 2019
18.00 za † Štefanijo Šešerko
za † Majdo Gajšek
Torek, 5. november 2019
18.00 za † Jožeta – obl. in Marijo Vrbek ter njune starše
za razsvetljenje, modrost in razumevanje v zakonu
Sreda, 6. november 2019
08.00 za † Mojco Kramar Smole
za † Marijo Polh
Četrtek, 7. november 2019
18.00 za † Gabrijelo Voršič
za † Jankota Leskovšek
Petek, 8. november 2019
18.00 za † Slavico Lipovšek
za † Vlatkota Ivić
Sobota, 9. november 2019
08.00 po namenu spominov
15.00 v zahvalo in priprošnjo (sv. maša ob srečanju starejših)
18.00 za † Martina Lipovšek
za † Janka (Ivana) Budna – 30. dan
za † Anico-obl., Vinkota Malgaj in stare starš
za † Gracija Oparenovič in Božota Šef
Nedelja, 10. november 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Jožefo Božičnik
za † Franca in Antonijo, stare starše Planinešk in Okorn
za † Nandija ob obl. in Tomija Reberšak
za † Adolfa Gorenšek – obl. ter starše Jakop in Gorenšek
za † Martina Strmecki
za † Minko in Stankota Pikelj in Karla Planinc
18.00 za † starše Marijo in Stankota Hren – obl.
za † Martina Četina

30. nedelja med letom, 27. 10. 2019 27. oktober - 3. november 2019

Šolske in veroučne jesenske počitnice

so v tem tednu (28. - 3. 2019)

Četrtek pred prvim petkom, prvi petek, sobota in nedelja so v tem tedu

Vabljeni k molitvi pred Najsvetejše. Prvo nedeljo v mesecu pa povabljeni spet k darovanju morebiti za kakšen cent … več.

Petek, 1. 11. 2019 - Vsi sveti

Praznik je zapovedan, torej nas veže obisk sv. maše. Ob 15. uri vabljeni na celjsko pokopališče, kjer bomo duhovniki z g. škofom Stanislavom Lipovškom opravili molitve za rajne in blagoslovili grobove. Blagoslov bo pri glavnem križu na pokopališču. Molitve za rajne bodo tudi na pokopališču na Golovcu pri pokopališkem križu, prav tako ob 15. uri.

Molitev po namenu spominov

Na praznik Vseh svetih bomo molili vse štiri dele rožnega venca po namenu vaših darovanih spominov za rajne. Pred večerno sv. mašo prvi del, ostale tri po sv. maši. Prav tako bodo sv. maše po namenu spominov vsako soboto v mesecu novembru ob 8. uri.

Zahvalna nedelja

Praznujemo zahvalno nedeljo v zahvali Gospodu za mnogotere darove. Zahvala vsem, ki v župniji marsikaj postorite, da je župnija resnično naš skupni dom. Vsem izrekam srčno zahvalo za vse. Vabljeni tudi k darovanju hrane in drugih sredstev za naše brate in sestre v stiski in živijo v pomanjkanju hrane in osnovnih življenjskih stvari. Hvala za darove, s katerimi boste »okrasili« naš oltar.

Molitev za novega celjskega škofa

O Bog, večni pastir, skrbno in neprestano vodiš svoje ljudstvo. Prosimo Te, daj v svoji neskončni dobroti Cerkvi v celjski škofiji pastirja po svojem srcu, ki bo zvesto hodil za Teboj, zaradi svetosti Tebi ugajal, za nas pa goreče skrbel. Naj uči z zgledom svoje osebnosti, nam pomaga rasti v zvestobi evangeliju in odkrivati znamenja časa. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Zahvala vernikom Lokrovca in Dobrove

za urejanje cerkve v oktobru. V novembru vabljeni verniki Nove vasi.

Svete maše

Nedelja, 27. oktober 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † starše Švab in pokojne iz družin Razgor in Grubelnik
za † Stankota Kolar
za † Ivana Mihovljanec, Marjana in Josipa Šumiga
za † Antona Tonjko – obl.
18.00 za † Natašo Gracer
za † Cirila in Roziko Lipovšek
za † Marijo in Alojza Feuš in Marijo in Antona Golobič
Ponedeljek, 28. oktober 2019
18.00 za † starše, stare starše, brate in sestro Marico in Vido Kvas ter prošnja za zdravje
Torek, 29. oktober 2019
18.00 za † Jožeta in Karolino Lušin, za vse sorodnike, dobrotnike in pozabljene duše v vicah
za † Jožeta Šturbej in pokojne iz družin Penič in Šturbej
Sreda, 30. oktober 2019
08.00 za † Karlija ob obl. in starše Vrunč
za † Marijo Polh
za † Borisa, Ljudmilo in Jožeta Lipovšek
Četrtek, 31. oktober 2019
18.00 za † Elizabeto Slekovec, Aniko Petek ter za zdravje
za vse pozabljene, zapuščene izgubljene in oddaljen
Petek, 1. november 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Jožeta Skale - obl. in pokojne iz družin Skale in Glinšek
za † Franca , Jožeta in starše Jezernik
za † Jožeta Antlej
za † Alojza, Angelo in pokojne iz družine Hohler
18.00 za † Cirila in Roziko Lipovšek
za † Alojzijo Koštomaj - 30.dan
za † iz družin Pezdevšek, Škrnički, Gajšek in Artiček
po namenu spominov
Sobota, 2. november 2019
08.00 po namenu spominov
18.00 za † Jožeta Ratajc
za † Martina Lipovšek
za † Jožeta in Jožico Orač ter za zdravje in Božji blagoslov v družini
za † Ano in Karlija Gaberšek ter Frica in Johano Videc
prošnja za zdravje Luka in Matica in njune družine
Nedelja, 3. november 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Vilija Šelekar – obl. in pokojne Šelekar
za † Ivana Stepanič
za † Veroniko Točaj
za † Matildo in Franca ter tri sestre usmiljenke Jesenek
za † Janeza Kos – obl.
18.00 za † Edito Lesjak

Misijonska nedelja, 20. 10. 2019 20. - 27. oktober 2019

Danes (20. 10. 2019) je Misijonska nedelja

Dar vernikov je namenjen za misijone. Hvala za va dar.

Nedelja, 27. 10. 2019 - Prehod na zimski čas

Urine kazalce premaknemo za uro nazaj. Večerne sv. maše bodo od vključno te nedelje ob 18. uri.

Svete maše

Nedelja, 20. oktober 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † moža Antona – obl. in starše Frece
za † Janeza Gologranc, starše Hrvatič in Milico Ocvirk
v zahvalo in blagoslov otrok
19.00 za † Marijo – obl., Franca in Danijela Krajnc
za † Marico Petrovič – 30. dan
za † Štefana Turk – 30. dan
Ponedeljek, 21. oktober 2019
19.00 na č. Sv. Duhu in Mariji v zahvalo in priprošnjo
po namenu
Torek, 22. oktober 2019
19.00 za † Antona Kračun – 8. dan
za † Ano Gaberšek
Sreda, 23. oktober 2019
08.00 za † duhovnika Stjepana Pasarić - 8. dan
Četrtek, 24. oktober 2019
19.00 za † Bogomira Gaberšek - obl., starše Kunstič in Gaberšek
za † starše Pevec in brate in sestre
Petek, 25. oktober 2019
19.00 za † Martina Lipovšek
za † Matildo – obl. in Franca Jesenek
za † Sandija Sever - 8. dan
Sobota, 26. oktober 2019
19.00 za † Judito Florjančič
za † Petra Volovšek – obl., Zdenkota Kavčič in pokojne sorodnike
Nedelja, 27. oktober 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † starše Švab in pokojne iz družin Razgor in Grubelnik
za † Stankota Kolar
za † Ivana Mihovljanec, Marjana in Josipa Šumiga
za † Antona Tonjko – obl.
18.00 za † Natašo Gracer
za † Cirila in Roziko Lipovšek
za † Marijo in Alojza Feuš in Marijo in Antona Golobič

28. nedelj amed letom, 13. 10. 2019 13. - 20. oktober 2019

Spomini za rajne

V vetrolovu si lahko vzamete kuverte za spomine za rajne. Napišite rajne, za katere bomo molili na praznik Vseh svetih. Kuverto vrnete v nabiralnik za spomine, ki je v cekrvi spredaj na levi strani.

Kulturno društvo Smeško

vabi na lutkovni marathon s predstavami tako za otroke kot odrasle. Potekal bo ta petek in soboto, 18. in 19. oktobra (2019). Takega gledališča verjetno skupaj z menoj nismo vajeni, zato je priložnost za vse: za družine, otroke, mlade, odrasle. Maraton bo v Celjski kulturnici, Gledališki trg 4. V petek ob 19h; v soboto ob 10h in 11h. Vabljeni.

Svete maše

Nedelja, 13. oktober 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Slavico Tovornik – obl.
za † Franca in Antonijo, stare starše Planinšek in Okorn
za † Francija Podbregar
za † Ano, Andreja in Ivana Ivanjko
za † Jožeta in Jožico Orač ter za zdravje in Božji blagoslov
za † Matija in Slavico Šprem, Jagico Jakše, Dragutina in Katico Sajko, Jožeta Šprem, Ano Kralj
19.00 za † Naniko Škrabl Močnik
Ponedeljek, 14. oktober 2019
19.00 na č. Sv. Duhu v zahvalo in Božji blagoslov
v dober namen
Torek, 15. oktober 2019
19.00 za † Franca in Marijo Irnar
za † Edito Lesjak
Sreda, 16. oktober 2019
08.00 za † Maksa Bastla
za † Ivana Zajc – obl.
za † Staneta Plevnik – obl.
Četrtek, 17. oktober 2019
19.00 za † Marjana Polšak
za † Slavico Lipovšek
Petek, 18. oktober 2019
19.00 za † Marijo Godnik
za † Franca in Štefanijo Bohorč
Sobota, 19. oktober 2019
19.00 za † Martina Lipovšek - obl.
za † Vinkota Grobelšek - obl.
za † starše Gorišek in sorodnike Brečko
za † Slavkota Burger - obl.
v zahvalo
Nedelja, 20. oktober 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † moža Antona – obl. in starše Frece
za † Janeza Gologranc, starše Hrvatič in Milico Ocvirk
v zahvalo in blagoslov otrok
19.00 za † Marijo – obl., Franca in Danijela Krajnc
za † Marico Petrovič – 30. dan
za † Štefana Turk – 30. dan

27. nedelja med letom, 6. 10. 2019 6. - 13. oktober 2019

Škofijsko srečanje družin

V soboto, 12. 10. 2019, bo v župniji sv. Cecilije tukaj v Celju, srečanje družin, ki se bo začelo ob 15. uri s sveto mašo. Sledi srečanje s povebljenimi gosti in nato prijetno druženje ob mizi. Istočasno bo program tudi za otroke. Vabljeni.

Srečanje zakonskih jubilantov

Priihodnjo nedeljo, 13. 10. 2019, je ob 10. uri srečanje zakonskih jubilantov. Jubilanti vabljeni tudi, da mogoče kaj spečete peciva in prinesete zraven, da postavimo na mizo. Za kozarec ali dva, bomo poskrbeli mi.

Sveče za praznik Vseh svetih

Sodelavci Karitas bodo prihodnjo nedeljo začeli s ponudbo sveč in zastavic za praznik Vseh svetih. Letos tudi tako imenovanih zastavic za zmanjšanje prevelike količine sveč ob prazniku Vseh svetih.

Svete maše

Nedelja, 6. oktober 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Albino – obl., Jožeka, Edija in Stankota Jančič ter pokojne iz družin Jančič in Svetec
za † Andreja in starše Golavšek in vse pokojne Štrausove
za † Sašota Teršek
19.00 za † Kristino, Štefana in Danico Godina
Ponedeljek, 7. oktober 2019
19.00 za † Slavkota Flajšman
za pokojne in žive iz družin Jernejc, Škrnički, Pezdevšek in Gajšek
za zdravje
Torek, 8. oktober 2019
19.00 za † Angelo-obl., Karla in Karlija Vrunč
za † Franca Škoberne ter Nežo in Janeza Gradišnik
Sreda, 9. oktober 2019
08.00 za † Marijo Polh
Četrtek, 10. oktober 2019
19.00 za † Pavleta Knez – obl.
za † Štefana Turk
Petek, 11. oktober 2019
19.00 za† Alojzijo Koštomaj ob 8. dnevu
za † Franca in Frančiško Rošar, sorodnike in dobrotnike
za † Antonijo Ramšak – obl.
Sobota, 12. oktober 2019
19.00 za † Ljudmilo-obl. in Jožeta Lešer ter pokojne iz družine Pišek
za † Maksa Lipičnik
za † Martina Lipovšek
za † Ivanko in Rudija Vodišek, Nežo, Andrejo, Gregorja in pokojne Hribarjeve
v zahvalo
Nedelja, 13. oktober 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Slavico Tovornik – obl.
za † Franca in Antonijo, stare starše Planinšek in Okorn
za † Francija Podbregar
za † Ano, Andreja in Ivana Ivanjko
za † Jožeta in Jožico Orač ter za zdravje in Božji blagoslov
za † Matija in Slavico Šprem, Jagico Jakše, Dragutina in Katico Sajko, Jožeta Šprem, Ano Kralj
19.00 za † Naniko Škrabl Močnik

26. nedelja med letom, 29. 9. 2019 29. september - 6. oktober 2019

Prvi četrtek, petek, sobota in nedelja so v tem tednu

Vabljeni pred Najsvetejše k molitvi. Na prvo nedeljo pa h kakšnemu morebiti centu, dvema, trem … več, če je mogoče pri darovanju za potrebe oziroma stroške župnije. Počasi prihaja kurilna sezona, potrebno je bilo znatno popravilo strehe; dokončno je odpovedala toplotna črpalka; razmišljamo tudi novem ogrevalnem sistemu, ker nam ta “požre” do 12.000 EUR za kurjavo. Naložba je draga, a bi zmanjšali stroške verjetno za dve tretini. Bomo videli, če bo to šlo skozi.

Naprošamo vernike

Lahovne in okolice cerkve, pa tudi z Lopate in Dečkovega naselja, če se na novo najde kdo, ki bi bil pripravljen prevzeti skrb za čiščenje cerkve v tistem mesecu, enkrat na teden. Hvala tistim, ki ste to do zdaj lahko še opravljali. V tem mesecu pa verjetno ni bilo več moči. Hvala gospe, ki je počistila. Prosimo za še kakšne pridne roke. V mesecu oktobru vabljeni verniki Lokrovca in Dobrove.

Srečanje zakonskih jubilantov

Vabljeni zakonski jubilanti, ki letos praznujete okrogle obletnice porok, da se prijavite za mašo zakonskih jubilantov, ki bo v nedeljo, 13. oktobra 2019, ob 10. uri.

Kulturno društvo Galicija

vabi danes (29. 9. 2019) v Dom krajanov Galicija, kjer bo ob 16. uri nastopil gledališki igralec Gregor Čušin. Prostovoljni prispevki bodo darovani za drago zdravilo za Krisa.

Svete maše

Nedelja, 29. september 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Majdo Lesjak - obl.
za † starše Martina in Jožefo Vrhovšek, Jožeta, Alojza in sestro Marijo
za † Mihaela Jurički
19.00 za † Majdo Lebič
za † Stankota Pesan - obl. (Lopata)
Ponedeljek, 30. september 2019
19.00 za † Jožeta in Jožico Orač ter za zdravje in Božji blagoslov v družini
Torek, 1. oktober 2019
19.00 za † Marico Petrovič – 8. dan
za † Rozalijo Kužner – obl.
za † Frančiško Škrabl Močnik – obl.
Sreda, 2. oktober 2019
08.00 za † Janeza Budina – obl. in starše Budin
Četrtek, 3. oktober 2019
19.00 za † Izaka Lednik
za vse pozabljene, zapuščene, izgubljene in oddaljene
Petek, 4. oktober 2019
19.00 za † Cirila in Roziko Lipovšek
za † Nino Meklav – obl.
za † Zvonkota Krajnc – 30. dan
za spreobrnjenje
Sobota, 5. oktober 2019
19.00 za † Antona in Lucijo Pajk
za † Franca Knez
za † Jožeta Obran – obl. starše Obran, Zorko Novak, Jožefo in Vladimirja Šuen ter Ivana Kolar
Nedelja, 6. oktober 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Albino – obl., Jožeka, Edija in Stankota Jančič ter pokojne iz družin Jančič in Svetec
za † Andreja in starše Golavšek in vse pokojne Štrausove
za † Sašota Teršek
19.00 za † Kristino, Štefana in Danico Godina

25. nedelja med letom, 22. 9. 2019 22. - 29. september 2019

Sodelavci župnijske Karitas

se zahvaljujejo avtorju knjige Spomini srca za dar, ki ste ga namenili prejšnjo nedeljo za knjigo, in ga je daroval za Karitas.

Danes, 22. 9. 2019

vabljeni na skupno praznovanje Slomškove nedelje v Gornjo Bistrico pri Črenšovcih. Ob 13.30 bodite na avtobusni postaji na Hudinji pri kapeli.

Kulturno društvo Galicija

vabi prihodnjo nedeljo (29. 9. 2019) v Dom krajanov Galicija, kjer bo ob 16. uri nastopil gledališki igralec Gregor Čušin z monoigro Evangelij po Čušinu.

Svete maše

Nedelja, 22. september 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Jožeta Pliberšek – obl.
za † iz družin Sporiš in Lah, Vladota Perkovič ter duše v vicah
za † Silvo Kolenik – obl.
za † Franca, sestre, brata in starše Bevc
19.00 za † Nežo, Slavico in Jožefa Tovornik – obl.
za † Ano Murn
Ponedeljek, 23. september 2019
19.00 za † Štefanijo Pasarič
za † Amalijo Meh, starše in brate Novak ter Božota Perper
za † Izaka Lednik
Torek, 24. september 2019
19.00 za † Martina Lipovšek
za † Frančiško in Alojza Konda
za † Vladimirja Jezernik – obl.
za srečno zadnjo uro
Sreda, 25. september 2019
08.00 po namenu
Četrtek, 26. september 2019
19.00 za pokojno Vladko Uršič
za † Vesno in Rudija Gajšak
Petek, 27. september 2019
19.00 za † Andreja Vodopivec
za † Cirila in Roziko Lipovšek
za † Štefana Keršmanc - obl.
za † Silvo – ob. in sina Andreja Cene ter mamo Marijo Cene
Sobota, 28. september 2019
19.00 za † Danico Brežnik
za † Marijo Zeme – 30. dan
za † Majdo Gajšek
za † Jožeta Lipovšek
za † starše Frančiško in Antona Rakuša ter Leopolda Jernejc
v zahvalo za Božjo pomoč
Nedelja, 29. september 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Majdo Lesjak - obl.
za † starše Martina in Jožefo Vrhovšek, Jožeta, Alojza in sestro Marijo
za † Mihaela Jurički
19.00 za † Majdo Lebič
za † Stankota Pesan - obl. (Lopata)

24. nedelja med letom, 15. 9. 2019 15. - 22. september 2019

Nedelja, 15. 9. 2019 - celjsko romanje v Petrovče

Vabljeni na zaobljubljeno celjsko romanje v Petrovče. Ob 15. uri bo molitvena ura, ob 16h romarska sv. maša.

Nedelja, 22. 9. 2019 - družinska sv. maša

Vabljene družine veroučencev ob 10. uri k družinski sv. maši. Otroci naj prinesejo veroučne torbe k blagoslovu.

Svete maše

Nedelja, 15. september 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Franca in Antonijo ter stare starše Planinšek in Okorn
za † Franca Jezernik – obl.
za † Stankota–obl. starše Golavšek in Brežnik
za † iz družine Brežnik
za † Zinko Škorc – obl.
za † Mateja-obl., Štefana Iliaš ter starše Fani in Jakoba Mirnik
za † starše Gabrijelo – obl. in Franca Škorjanec ter Jožeta Šivak in sorodnike
19.00 za † Velhelmino Džafić – obl.
Ponedeljek, 16. september 2019
19.00 za † starše Lebič in Turk
za † Betko Novokmet – 30. dan
Torek, 17. september 2019
19.00 za † Matina Guzej in starše Golec
za † Ivana Irnar – obl.
za † Renato Čakš – obl.
v zahvalo
Sreda, 18. september 2019
08.00 po namenu
Četrtek, 19. september 2019
19.00 za † Martina- obl. in Angelo Vrbovšek
v zahvalo
Petek, 20. september 2019
19.00 za † Jožeta Zdovc in pokojne Zdovc
po namenu
Sobota, 21. september 2019
19.00 za † Martina Lipovšek
za † Amalijo Mandir
za † Katarino – obl. in Konrada Oplotnik, Pepco in Franca Krajnc, vse Zidarjeve ter Sonjo Repas in Olgo Tržan
Nedelja, 22. september 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Jožeta Pliberšek – obl.
za † iz družin Sporiš in Lah, Vladota Perkovič ter duše v vicah
za † Silvo Kolenik – obl.
za † Franca, sestre, brata in starše Bevc
19.00 za † Nežo, Slavico in Jožefa Tovornik – obl.
za † Ano Murn

23. nedelja med letom, 8. 9. 2019 8. - 15. september 2019

V tem tednu (9. - 13. 9. 2019) se začne redni verouk

Nedelja, 15. 9. 2019 - Celjsko romanje v Petrovče

Ob 15. uri bo molitvena ura, ob 16.uri pa romarska sv. maša. Vabljeni.

Svete maše

Nedelja, 8. september 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † starše Antona in Zofijo Čepin, moža Emila Baloh in teto Marijo Turnšek
za † Petra, Marijo in Pavleta Glinšek
za † Marijo Polh
za † starše Bornšek, botre, in blagoslov v družini
za † Alojzijo Kukovič in vse pokojne
za † Marijo Kegu
19.00 za † starše Primc
za † stare Alojzijo in Franca Kokol, sina Roberta in moža Ivana Hlupič
za † Silvo Večko – obl.
za † starše Hrovat in Lukač in sorodnike
Ponedeljek, 9. september 2019
19.00 za † Slavkota Pesan
v dober namen
Torek, 10. september 2019
19.00 za † Stankota Pesan
za † Štefanijo Šešerko
Sreda, 11. september 2019
08.00 za † Marijo Polh
za zdravje
Četrtek, 12. september 2019
19.00 za † Marjana Polšak
za † Bogomirja Bogataj – 8. dan
Petek, 13. september 2019
19.00 za † Sonjo Marijo Budna – obl.
za † Danijelo Brand Kidrič
Sobota, 14. september 2019
19.00 za † Jožeta Ratajc – obl.
za † Amalijo – obl. in Avguština Ratajc
za † Terezijo Kovačik, Franca Čuden in Štefanijo Teržan
Nedelja, 15. september 2019
08.00 za župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Franca in Antonijo ter stare starše Planinšek in Okorn
za † Franca Jezernik – obl.
za † Stankota–obl. starše Golavšek in Brežnik
za † iz družine Brežnik
za † Zinko Škorc – obl.
za † Mateja-obl., Štefana Iliaš ter starše Fani in Jakoba Mirnik
za † starše Gabrijelo – obl. in Franca Škorjanec ter Jožeta Šivak in sorodnike
19.00 za † Velhelmino Džafić – obl.
“ Vsaka vaša misel vpliva na vas. Ko se bodo vaše misli spremenile iz slabih v vzpodbudne, boste takoj dvignili raven energije. Vi in vaše energijsko polje bosta postala močnejša. ”
- Wayne W. Dyer