Oznanila

2. navadna nedelja , 16. 1. 2022 16. - 23. januar 2022

VEROUK

Zaradi trenutnih razmer verouk v naši župniji začasno ne bo potekal v živo. Kateheti bodo kontaktirali starše otrok iz svojih razredov in poslali gradiva in spodbude za tedensko delo.

TEDEN MOLITVE ZA KRŠČANSKO EDINOST

Od 18. do 25. januarja 2022 bo pod geslom »Videli smo, da je vzšla nje-gova zvezda, in smo se mu prišli poklonit« (Mt 2,2) potekal teden molitve za edinost kristjanov. Naša misel in molitev bosta v tem tednu objemali tudi trpeča ljudstva na Srednjem Vzhodu. Podivjani terorizem in vojni požar je nekatere po-krajine spremenil v pogorišča in ruševine. Na ozemlju, kjer je zibelka kr-ščanstva, so kristjani le še neznatna manjšina. Manjšina, ki izginja, odhaja v neznano, ugaša brez glasu, trka na vrata Zahoda in prosi pomoči. »Sred-nji Vzhod danes joka, trpi in molči, medtem ko ga drugi teptajo v hlepenju po moči in bogastvu,« je rekel papež Frančišek.

NEDELJA BOŽJE BESEDE

Prihodnjo nedeljo obhajamo nedeljo Božje besede, ki je najprej praznik hvaležnosti za neizmerni dar Besede, po kateri želi Bog vstopiti v odnos z vsakim človekom. Ta dan nam daje priložnost za razmislek, kako bolje »ravnati z Božjo besedo« na vseh ravneh. Na to nedeljo se spomnimo in zahvalimo za bogato slovensko svetopisemsko dediščino, ki sega vse do izročila svetega Cirila in Metoda in Brižinskih spomenikov. Ta dediščina nam je tudi danes lahko v veliko spodbudo in navdih, zato se s hvaležnos-tjo spominjamo tudi vseh posameznikov in ustanov, ki se danes na Slo-venskem posvečajo negovanju in razvijanju te bogate tradicije. Še posebej mislimo na prevajalce in raziskovalce Svetega pisma, na oznanjevalce in pričevalce in končno na vse tiste, ki to besedo prebirajo, jo spoznavajo, ljubijo in jo uresničujejo v svojem življenju.

VERSKI TISK

V mesecu januarju lahko obnovite naročnine za verski tisk. Vabljeni, da bi tudi v vaših družinah bil prostor za kakšno versko revij kot so Družina, Ognjišče, Mavrica za otroke , Najst

Svete maše

Ponedeljek, 17. januar 2022
18.00 † družina Šprajc, sorodniki in botri
† Stanko Kramer
† Anton Kračun
Torek, 18. januar 2022
18.00 † Klokočovnikovi
† Elizabeta Slekovec obl. Anika Petek,
v zahvalo za zdravje
Sreda, 19. januar 2022
08.00 na priprošnjo sv. Jožefa za domovino
na priprošnjo sv. Jožefa za edinost v Cerkvi
Četrtek, 20. januar 2022
18.00 molitev pred Najsvetejšim
† Nataša in Gojko Strajnič ter starši Halužan
Petek, 21. januar 2022
18.00 † Cecilija in Ivan Pustinek
† Petrina Ocvirk
† Vida Zajc (8. dan)
† Neža in Viktor Božič ter Franc Setinšek
Sobota, 22. januar 2022
18.00 † Marija Pinter
† Jože Šinkovec in Ani Martinčič (obl.)
† Karli Ceraj ter Ivan in Jelka Lužar
Nedelja, 23. januar 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Zvonko Blatnik
† Anica Potočnik ob 30. dnevu
† Peter Zupan
18.00 po namenu

2 nedelja po božiču, 2. 1. 2022 2. - 9. januar 2022

Stopili smo v novo leto 2022. Naj bo blagoslovljeno z med-sebojnim sodelovanjem in skupno hojo za Gospodom.

V mesecu januarju vas vabimo, da obnovite naročnine za ver-ski tisk.

V tem tednu so prvi četrtek, petek, sobota . Vabljeni k molitvi pred Najsvetejše

20. januarja bomo začeli stečajem Alfa. Še posebej za tiste , ki bi v prihodnjih tečajih želeli sodelavti in mnogim drugim omogočiti srečanje z Jezusom. Prijavite se pri župniku.

Svete maše

Nedelja, 2. januar 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † s. Mimika Omerzel (30. dan)
18.00 † mama Marijo (obl.), oče in Marica Hlačun
Ponedeljek, 3. januar 2022
18.00 † Marijo in Jereneja Koštomaj ,Mirkota in Dušana Jovanovič
za zdravje v družini
Torek, 4. januar 2022
18.00 † za zdravje v družini
† Danijela Hriberška
Sreda, 5. januar 2022
08.00 † Maksa Bastl ob obl.
† s. Mimiko Omerzel
Četrtek, 6. januar 2022
08.00 † Jožeta Brileja
10.00 † za: Ano Stermecki, Marijo Lednik
† Mileno Moškon
18.00 † za vse pozabljene, zapuščene, izgubljene in oddaljene 002
† Terezijo Tacar
za zdravje v družini
† Vinko Jecl in Pepca Šraml ob obl.
Petek, 7. januar 2022
18.00 za pozabljene duše v vicah
za zdravje v družini
Sobota, 8. januar 2022
18.00 † oče Vinko in Ivan Šarlah, mama Anico, ter Erika Grau
Nedelja, 9. januar 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † iz družine Pilih in Planinšek
† Marija Poprijan
† Marija –obl. in Jože Vrbek in njune starše
18.00 † Slavica Kukovič
† Lucija Pleminitaš

4. adventna nedelja, 19. 12. 2021 19. - 26. december 2021

PRILOŽNOST ZA SPOVED

PRILOŽNOST ZA SPOVED – V tem tednu bom na voljo za sveto spo-ved med delavniki eno uro pred sveto mašo (razen sredo). Izven teh terminov pa po dogovoru (npr. za spovedni pogovor ali za osebe brez PCT pogoja). Priložnost za sv. spoved je tudi v drugih župnijah. V stolnici se spo-veduje dopoldne do 10h in popoldne po 16. uri.

ČETRTI TORKOV ADVENTNI VEČER

Vabljeni še k zadnjemu torkovemu adventnemu večeru. Po sveti maši se bomo poglabljali še v zadnjo adventno temo. Razmišljali bomo o miru.

VEČERNICE

V četrtek zopet vabljeni k večernicam po Zoom-u ob 20. uri. Poveza-va je na spletni strani

VEROUK

S tem tednom se začnejo veroučne počitnice. Otroci in starši vabljeni k božični devetdnevnici. Z rednim veroukom zopet začnemo 10. 1. 2021. Januarski družinski oratorijski dan bo v soboto, 22. 1. 2021. Če bi se še kdo pridružiti, se lahko prijavi pri župniku

– Za obisk svete maše je obvezno izpolnjevati PCT pogoj (prebole-lost, cepljenje, testiranje). PCT pogoj bomo preverjali pri vseh sv. mašah 24. in 25. decembra. Brez dokazila vstop v cerkev ne bo mogoč. Prosimo za razumevanje in sodelovanje. Ker za praznike pričakujemo večji obisk, redne obiskovalce prosimo, da se čim bolj razporedite po svetih mašah. Na sveti večer bodo dve večerni sv. maši (18 in 21h), božične sv. maše pa bodo ob polnoči in po nedeljskem razporedu naslednji dan. Božičnic pred mašami ne bo.

NEDELJA SV. DRUŽINE/ŠTEFANOVO

Pri nedeljskih svetih mašah bomo blagoslavljali otroke in molili za domovino

26. 12. navadno goduje sv. Štefan, zato bomo pri sveti maši ob 10h molili za pokojne člane konjerejskega društva Celje, blagoslova ko-njev pa zaradi aktualnih razmer ne ta dan bo

Svete maše

Nedelja, 19. december 2021
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike

10.00 za † pokojne iz družin Skale in Glinšek
za † Petra Zupan
za † starše in stare starše Bratuš Zupan
za † Petra Germ ob obl.
za † Slavkota Vetrih in † iz družine Cocej
18.00 za † Marjana Deželaka ob obl.
za † v čast sv. Jožefu za edinost v Cerkvi
Ponedeljek, 20. december 2021
18.00 za † Antlej Jožeta (obl.)
za † Nevenko Kidrič
za † Antona Bitenca in Danila Kralja
za † Marijo (obl.), Franca in Danijela Krajnc
Torek, 21. december 2021
18.00 za † Leopolda Mlakar
za duše v vicah
za † Avgusta Orač ob 8. dnevu
za † Cecilijo Cerovšek in Karla Žohar ob obl.
Sreda, 22. december 2021
08.00 na priprošnjo sv. Jožefu za domovino
za † Miro in Staneta Pejovnik
za † Antona Kerner
08.00 na čast sv. Duhu za zdravo pamet
Četrtek, 23. december 2021
08.00 molitev pred Najsvetejšim
za † Ano in Andreja Jeram, Blaža Ravnjak in Katarino Lokovšek
za † Marijo Sinamović
18.00 molitev pred Najsvetejšim
za † Felicijana in Silvo Leban (obl.) ter
† iz družine Leban)
za † Ano Apat
za † Štefana in Ivanko Keršmanc
Petek, 24. december 2021
18.00 za † starše Šprajc, botre in sorodnike
za † za duše v vicah
za † Franca Jesenek
18.00 za †Silvota Koželj
za † s. Mimiko Omerzel
21.00 za † Gregorja in Marijo Lipovšek ter pokoj-ne otroke
za † Franca Brežnik ob 8. dnevu
Sobota, 25. december 2021
00.01 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
08.00 za † Štefanijo, Ivana, Dragico Turniški in sorodnike
v zahvalo staršem za vero, upanje in ljubezen
10.00 za † starše Olgo in Milana Bobnič
za † dva Franca, Antonijo in stare starše Planinšek in Okorn
za † Ano Stermecki
18.00 za † Marijo Stevanović ob 30. dnevu
Nedelja, 26. december 2021
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 za † Janeza Potočnik ter pokojne iz družine Potočnik in Hrastar
za † Štefana Jurmana
za† Štefko Forjan (obletnica)
za † Štefana in starše Jurjec,† starše, sestri, nečaka in nečakinjo Rupnik
za † Štefana Lugarič
za † člane Konjerejskega društva Celje
18.00 po osebnem namenu
za † duševno in telesno zdravje
za † Štefko in Ivana Kovačič

3 adventna, 12. 12. 2021 12. - 19. december 2021

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

V četrtek, 16. 12. 2021 se začne božična devetdnevnica. Vabljeni še posebej otroci

PRILOŽNOST ZA SPOVED

V adventnem času bom na voljo za sveto spoved med delavniki (razen sredo) pribl. eno uro pred sveto mašo. Izven teh terminov pa po dogovoru.

Svete maše

Nedelja, 12. december 2021
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 za † Ivana Pogladiča
v zahvalo in blagoslov otrok
za † Ivanko in Franca Ribežl
za † Franca in Justino Podergajs ob obl.
za † Ano Stermecki in Marijo Lednik (30. dan)
za † Ivana Gomilšek (obl.) in starše, brata in sestro Tržan
18.00 za † Vilmo in Heriberta Stokol
za † Karla Polenika
za † Danijela Hriberška
Ponedeljek, 13. december 2021
18.00 za † Klokočovnikove
za † duše v vicah
Torek, 14. december 2021
18.00 po namenu
za † za † starše Šprajc, botre in sorodnike
za † Jožeta Kroflič, starše, brate in soro-dnike Podgoršek
Sreda, 15. december 2021
08.00 za zdravje
za † v čast sv. Jožefu za domovino
za † Silvota Korošic
za s. Mimiko Omerzel
Četrtek, 16. december 2021
18.00 molitev pred Najsvetejšim
za † mama Gabrielo (obl.) in očeta Janeza Hartman ter † sestro Marjano Herič
za † Moniko Obrez ob 30. dnevu
Petek, 17. december 2021
18.00 za † za † Berto Teržan
za † za Francija Traven in Antona Mali
za † Antona Kuzman ob 8.dnevu
Sobota, 18. december 2021
18.00 za † Terezijo Pelc
za † Stankota Kramer
Nedelja, 19. december 2021
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike

10.00 za † pokojne iz družin Skale in Glinšek
za † Petra Zupan
za † starše in stare starše Bratuš Zupan
za † Petra Germ ob obl.
za † Slavkota Vetrih in † iz družine Cocej
18.00 za † Marjana Deželaka ob obl.
za † v čast sv. Jožefu za edinost v Cerkvi

2. sdventna nedelja, 5. 12. 2021 5. - 12. december 2021

»Glas vpijočega v puščavi: Pripravite Gospodovo pot, zravnajte njegove steze! Vsa-ka dolina naj se napolni in vsaka gora in hrib naj se zniža. Kar je krivo, naj bo ravno in razkopana pota naj bodo gladka. In vse človeštvo bo videlo Božje odrešenje.«

MEDITACIJE

3. adventna nedelja – Petra Bračko (orgle) in vokalna zasedba

ADVENTNI NAGOVORI

Po torkovi večerni sv. maši pa bo priložnost, da se ob Božji besedi še bolj poglobimo v vsebino adventnega časa.

VEČERNICE

Ob adventnih četrtkih vabljeni, da se mi pridružite pri molitvi večernic po Zoom-u ob 20. uri. Povezava bo na spletni strani

MINISTRANTSKE VAJE

V petek (10. 12.) ob 16:30 bodo ministrantske vaje. Vabljeni tudi kak-šni novi ministranti in ministrantke.

PRILOŽNOST ZA SPOVED

V adventnem času bom na voljo za sveto spoved med delavniki (razen sredo) pribl. eno uro pred sveto mašo. Izven teh terminov pa po dogo-voru (npr. za spovedni pogovor ali za osebe brez PCT pogoja).

Svete maše

Nedelja, 5. december 2021
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike

10.00 za † dva Franca, Antonijo in stare starše Planinšek in Okorn
v zahvalo za uslišano prošnjo
za † Lucijo, Anteja in Nika Kelavić
za † Petra, Marijo in Pavleta Glinšek
za † Antona Matko
za † Ano Planinšek ob obl. in vse Planin-škove
18.00 za† p. Roberta Pogorška ob obl.
za † Marijo Adelo Klaužer
za † Vilmo in Heriberta Stokol
Ponedeljek, 6. december 2021
18.00 za † za Heleno Švigelj
za † Ivana ob obl. in † iz družine Pevec
za † za † starše Olgo in Milana Bobnič
Torek, 7. december 2021
18.00 za † v družinah Stritih, Kačičnik in Toplišek
za † Ano Apat ob 8. dnevu
za † Ditriha ob obl. starše Kukovič
Sreda, 8. december 2021
08.00 za † v čast sv. Jožefu za domovino
za † Franca Rataja in Matjaža Zupana
10.00 za † mamo Marijo (obl.) Frančiško Mirnik
18.00 za † Ano Kajba in starše Hostnik (obl.)
za † starše Jarh
za † Anico Čonč (8. dan)
za † starše Šprajc, botre in sorodnike
Četrtek, 9. december 2021
18.00 molitev pred Najsvetejšim
za † Anico Knez (30. dan)
za † starše Košutnik in Rodman
Petek, 10. december 2021
18.00 za † za † Marijo, Milana In Jožeta Špiler,
ter Jožico In Emila Dobovišek
za † za Patricijo Šulin
Sobota, 11. december 2021
18.00 za † starše Klančnik
za † Anta Matić
za † Jozefo in Franca Moličnik
za † s. Mimiko Omerzel
Nedelja, 12. december 2021
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 za † Ivana Pogladiča
v zahvalo in blagoslov otrok
za † Ivanko in Franca Ribežl
za † Franca in Justino Podergajs ob obl.
za † Ano Stermecki in Marijo Lednik (30. dan)
za † Ivana Gomilšek (obl.) in starše, brata in sestro Tržan
18.00 za † Vilmo in Heriberta Stokol
za † Karla Polenika
za † Danijela Hriberška

1. ADVENTNA NEDELJA- NEDELJA KARITAS, 28. 11. 2021 28. november - 5. december 2021

CELODNEVNO ČEŠČENJE

Prihodnjo nedeljo (5. 12.) je pri nas tudi dan celodnevnega češčenja. In kaj počnemo pred Jezusom? Molimo, častimo, premišljujemo Sve-to pismo. Zelo pomembna je tudi tišina, zato prosimo, da v času od 12-16h poteka češčenje v tišini, da bodo tisti, ki želijo pred Jezusom nekoliko spočiti svoje srce, to lahko storili. od 7. do 8. ure – Nova vas ob 9. do 10. ure – Lahovna od 11. do 12. ure – Lopata in Dečkovo naselje od 12. do 15. ure – molitvene skupine od 15. do 16. ure – Lokrovec in Dobrova od 16. do 17. ure – Ostrožno in Lava od 17. do 18. ure – katehisti, otroci, mladi Priložnost za spoved: 16:00-17:30

MEDITACIJE

2. adventna nedelja – Robin in Špela vodeb (orgle) 3. adventna nedelja – Petra Bračko (orgle) in vokalna zasedba 4. adventna nedelja – Maj Jeršin (trobenta ob orgelski spremljavi)

TORKOVI ADVENTNI VEČERI

Po torkovi večerni sv. maši bo priložnost, da se ob Božji besedi še bolj poglobimo v vsebino adventnega časa.

VEČERNICE

Ob adventnih četrtkih vabljeni, k molitvi večernic po Zoom-u ob 20. uri. Pridružite se nam na naslednji povezavi: https://us02web.zoom.us/j/88665956922?pwd=aVpEekpFZjZQKzkvR3NFU3cyQ01xQT09

Zoom torkovi adventni večeri

V nekaterih župnijah naše škofije potekajo torkovi adventni večeri po ZOOM-u. Srečanja so namenjena vse, ki si želite duhovne rasti in bi radi zaživeli aktivno ter bolj polno krščansko poslanstvo v župniji. Vabljeni, prijava nia potrebna. https://us02web.zoom.us/j/89994079674

Svete maše

Nedelja, 28. november 2021
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 za † Franca, Štefko in vse † Lednikove
za † Marijo Šorn ob obl.
za † brata Petra Zupan
18.00 za Ivana Steničnika
Ponedeljek, 29. november 2021
18.00 za † Božidara Biščana
Torek, 30. november 2021
18.00 za † Andreja Jeseneka in sorodnike
za † Stanka Kramerja
Sreda, 1. december 2021
08.00 za † žrtve letalske nesreče na Korziki – ob obl.
za † Silvota Koželj
Četrtek, 2. december 2021
18.00 molitev pred Najsvetejšim
za † mamo Štefanijo in očeta Ivana, sestro Dragico in sorodnike Turniški
za † Toneta Koprivca ob obl.
za † Tino Krštinc
za vse pozabljene, zapuščene, izgubljene in oddaljene
Petek, 3. december 2021
18.00 za † Franca Jeseneka
za † v čast sv. Jožefu za domovino
Sobota, 4. december 2021
18.00 za † za duše v vicah
za † Faniko Brenko
za † Cvetkota ob obl. in starše Vrečer ter vse † Knezove
Nedelja, 5. december 2021
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike

10.00 za † dva Franca, Antonijo in stare starše Planinšek in Okorn
v zahvalo za uslišano prošnjo
za † Lucijo, Anteja in Nika Kelavić
za † Petra, Marijo in Pavleta Glinšek
za † Antona Matko
za † Ano Planinšek ob obl. in vse Planin-škove
18.00 za† p. Roberta Pogorška ob obl.
za † Marijo Adelo Klaužer
za † Vilmo in Heriberta Stokol

NEDELJA KRISTUSA KRALJA VESOLJSTVA, 21. 11. 2021 21. - 28. november 2021

god sv. Cecilije

Ob godu sv. Cecilije, zavetnice cerkvene glasbe, se zahva-ljujem vsem pevkam, pevcem, organistom in drugim glas-benikom za zvesto sodelovanje in oblikovanje bogoslužja.

DRUŽINSKI ORATORIJSKI DAN

To soboto, 27. 11. 2021, v dopoldanskem času organiziramo de-javnost za otroke in starše, katere glavni namen je pomoč in spodbuda za kvalitetno preživljanje adventnega časa v družini. Potek in obliko srečanja bomo prilagajali covid situaciji in aktualnim ukrepom. Vsekakor pa je naša želja, da bi vsaj v nekem obsegu že letos začeli s tovrstnimi srečanji. Na srečanje se je možno prijaviti s spletno prijavnico (https://forms.gle/eoncmrmHn81t6zxYA) do sredine tega tedna.

ADVENTNE GLASBENE MEDITACIJE

Adventne večerne nedeljske svete maše bodo glasbeniki letos obarvali nekoliko drugače. Vabljeni. Obvezen PCT pogoj! 1. adventna nedelja – Maj Jeršin (trobenta ob orgelski spremljavi) 2. adventna nedelja – Robin in Špela vodeb (orgle) 3. adventna nedelja – Petra Bračko (orgle) in vokalna zasedba 4. adventna nedelja – Maj Jeršin (trobenta ob orgelski spremljavi)

ADVENTNI NAGOVORI

Adventne nedelje nam bodo spregovorile o štirih adventnih temah: upanju, ljubezni, veselju in miru. Po torkovi večerni sv. maši pa bo priložnost, da se ob Božji besedi še bolj poglobimo v vsebino ad-ventnega časa. (PCT pogoj!)

Svete maše

Nedelja, 21. november 2021
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike

10.00 za † Pavleta in Marijo Jevnišek
za † Matjaža Krajnca ob 30. dnevu
za † Silvo Kolenik
18.00 za † Leopolda Mlakar
Ponedeljek, 22. november 2021
18.00 za † Marjana in Tatjano Polšak
za † Andreja Lupše ob 8. dnevu
za † Marjana Lebiča
v zahvalo za 90 let življenja
Torek, 23. november 2021
18.00 za † Klokočovnikove
za † Moniko Obrez (8.dan)
za † Martina Kusteca
18.00 za † Klokočovnikove
za † Moniko Obrez (8.dan)
za † Martina Kusteca
Sreda, 24. november 2021
08.00 za † Jožefo (obl.) in Matija Klančnik
na priprošnjo sv. Jožefu za domovino
Četrtek, 25. november 2021
18.00 molitev pred Najsvetejšim
za † Marico (obl.) in starša Hlačun
Petek, 26. november 2021
18.00 za † moža Andreja Vodopivca
za † Hermino Lobe
Sobota, 27. november 2021
08.00 po namenu spominov
18.00 za † Franca Jesenek
za† Marijo Šeško
Nedelja, 28. november 2021
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 za † Franca, Štefko in vse † Lednikove
za † Marijo Šorn ob obl.
za † brata Petra Zupan
18.00 za Ivana Steničnika

33. nedelja med letom, 14. 11. 2021 14. - 21. november 2021

Oznanila

Hvala za vsem za dar prve nedelje in prinesene darove ob zahvalni nedelji naši župnijski Karitas. Prihodnja nedelja je nedelja Kristusa Kralja vesoljstva in s tem zadnja nedelja v cerkvenem letu.

DRUŽINSKI ORATORIJSKI DAN

V soboto, 27. 11. 2021, v dopoldanskem času organiziramo dejav-nost za otroke in starše, katere glavni namen je pomoč in spodbuda za kvalitetno preživljanje adventnega časa v družini. Srečanje bo vsebovalo različne elemente: družine se predstavijo, zgodba, dejav-nosti po starostnih skupinah, dejavnosti za družine, skupna moli-tev, nomadsko kosilo. Na srečanju bo tudi priložnost za spoved. Potek in obliko srečanja bomo prilagajali covid situaciji in aktualnim ukrepom. Vsekakor pa je naša želja, da bi vsaj v nekem obsegu že letos začeli s tovrstnimi srečanji. Po srečanju bodo družine dobile tudi nabor adventnih izzivov za vsak adventni teden. Srečanje bo potekalo od 1,5h-3h (odvisno od razmer), nanj pa se je možno prijaviti s spletno prijavnico - glej QR kodo.

Svete maše

Nedelja, 14. november 2021
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 za † Ivana, Danico, Janota in Mateja Bervar
za † Petra Zupan
za † Antona Kračun
za † Trudo Samec ob obl., za † starše, dva brata Jelen in vse sorodnike
18.00 za †Elizabeto Velenšek
Ponedeljek, 15. november 2021
18.00 za † Ivana Kolenca
Torek, 16. november 2021
18.00 za † starše Ivanjko, Ivana in Štefana Ivanjko ter Anico Kralj
za † Vinka Jecla, Pepco Šraml ter Ivano in Franca Zabukovca
za † Anico Knez ob 8 dnevu
Sreda, 17. november 2021
08.00 na priprošnjo sv. Jožefu za domovino
Četrtek, 18. november 2021
18.00 molitev pred Najsvetejšim
za † Janeza Bromšeta ob 30. dnevu
za † Ano Stermecki in Marijo Lednik ob 8.dnevu
Petek, 19. november 2021
18.00 za † Berto Teržan
za † Antonijo in Jožeta Sumrak
za † teto Marijo (obl.) in sorodnike Hlačun
na priprošnjo sv. Jožefu za edinost v Cerkvi na Slovenskem
Sobota, 20. november 2021
08.00 po namenu spominov

18.00 za † Marijo in Gregorja Lipovšek ter pokoj-ne otroke
za † Tjašo Črepinšek
Nedelja, 21. november 2021
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike

10.00 za † Pavleta in Marijo Jevnišek
za † Matjaža Krajnca ob 30. dnevu
za † Silvo Kolenik
18.00 za † Leopolda Mlakar

32 navadna nedelja - ZAHVALNA, 7. 11. 2021 7. - 14. november 2021

ZAHVALNA NEDELJA

Na današnjo zahvalno nedeljo se Bogu zahvaljujemo za vse, kar nam v svoji brezmejni dobroti daje. Vabljeni k darovanju hrane in drugih sredstev za naše brate in sestre v stiski, ki živijo v pomanjkanju hrane in osnovnih življenj-skih stvari. Hvala za darove, s katerimi boste »okrasili« naš oltar. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil vsem, ki skrbite za našo žup-nijo (in župnika  ). Hvala za ves vaš darovani trud, talente, čas, sredstva, molitve … Z vsem tem omogočate, da kot župnija lahko obstajamo, izpolnjujemo svoje osnovno poslanstvo in iščemo poti, kako Kristusovo oznanilo ponesti tudi drugim. Hvala vam.

Srečanje Vere in Luč 14.11. 2021 14.30

V naši župniji že vrsto let deluje skupina Vera in Luč, ki je mednaro-dno duhovno gibanje skupin oseb z motnjami v duševnem razvoju, njihovih staršev in prijateljev, zlasti mladih. Osebam z motnjami v duševnem razvoju pripadajo vse pravice: da je ljubljena, sprejeta, spoštovana v svojem bistvu in v svojih odločitvah. Vabimo vas, da se nam pridružite, obogatite sebe in druge.

Svete maše

Nedelja, 7. november 2021
08.00 za žive in † župljane in dobrotnike
10.00 za † dva Franca, Antonijo in stare starše Planinšek in Okorn
za † Marjana Šumiga in Ivana Mihovljanec
za † Ferdinanda in Tomija Reberšak
za † Kovač
18.00 za † Frančiško in Jožeta Krulec
Ponedeljek, 8. november 2021
18.00 za † starše Šprajc in sorodnike
za † Štefana Šorna ob obl.
Torek, 9. november 2021
18.00 v dober namen
za † Zofijo Zupanc
Sreda, 10. november 2021
08.00 za † Jožefo Božičnik (obl.)
na priprošnjo sv. Jožefu za domovino
Četrtek, 11. november 2021
18.00 17.30: molitev pred Najsvetejšim
za † za † Martina Bobek
za † Agato Godina
Petek, 12. november 2021
18.00 za † starše Polšak in za vse iz družine Pol-šak
za † Toneta Kračun
Sobota, 13. november 2021
08.00 po namenu spominov
18.00 za † Dragico Knez
za † Leopolda Mlakar
za † Martina Lipovšek
za † Terezijo Pelc
Nedelja, 14. november 2021
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 za † Ivana, Danico, Janota in Mateja Bervar
za † Petra Zupan
za † Antona Kračun
za † Trudo Samec ob obl., za † starše, dva brata Jelen in vse sorodnike
18.00 za †Elizabeto Velenšek

31. nedelja med letom žegnanjska, 31. 10. 2021 31. oktober - 7. november 2021

MOLITVE PO NAMENU SPOMINOV

Na praznik vseh svetih bomo po sveti maši zvečer molili rožni ve-nec po namenu vaših darovanih spominov za rajne. Prav tako bo-do sv. maše po namenu spominov vsako soboto v mesecu no-vembru ob 8. uri.

PRVO ČETRTEK; PETEK IN SOBOTA

V tem tednu je prvi četrtek, petek in sobota v mesecu no-vembru. Vabljeni k molitvi pred Najsvetejše. Prvo nedeljo v mese-cu pa povabljeni spet k darovanju za potrebe naše župnije. Trenut-no rešujemo problem z vlago v zakristiji in talno gretje v cerkvi. Vnaprej hvala za vaše darove.

ZAHVALNA NEDELJA

Gospodu se bomo zahvalili za mnoge darove. Zahvala vsem za vso pomoč, da je župnija resnično naš skupni dom. Vabljeni k darova-nju hrane in drugih sredstev za naše brate in sestre v stiski, ki živijo v pomanjkanju hrane in osnovnih življenjskih stvari. Hvala za daro-ve, s katerimi boste »okrasili« naš oltar.

SKRB ZA CERKEV

hvala vsem iz Lokrovca za čiščenje cerkve. V mesecu novembru skrbijo za cerkev verniki iz Nove vasi.

Svete maše

Nedelja, 31. oktober 2021
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Jožeta, Matija in Slavico Šprem, Katica in Dragotina Sajko ter Jagico in Terezija Jakše (30. dan) [Jakšé]
za † Jožeta Prevolnik
za † Janeza Bromše
19.00 za † Janeza, Ano Kužner in † iz njune družine ter Pepco Kužner
Ponedeljek, 1. november 2021
08.00 za žive in † župljane in dobrotnike cerkve
10.00 za † Jožeta Skale – obl. in pokojne iz družin Skale in Glinšek
za † Angelo, Alojza in pokojne iz družin Hohler in Gračner
za † Jožeta, Franca in starše Jezernik
18.00 za † Danico Rozoničnik
po namenu spominov
Torek, 2. november 2021
18.00 za † za duše v vicah
za † Frančiško Škrabl Močnik
Sreda, 3. november 2021
08.00 za † Ivana Čretnika ob obl.
za † na čast sv. Jožefu za rešitev človeštva
na čast sv. Jožefu za domovino
Četrtek, 4. november 2021
18.00 17:30: molitev za duhovne poklice
za † v družinah Stritih, Kačičnik in Toplišek
za vse pozabljene, zapuščene, izgubljene in oddaljene
Petek, 5. november 2021
18.00 za † iz družine Žele )
za † Jožefa –obl. in Marijo Vrbek in njune starše
Sobota, 6. november 2021
08.00 po namenu spominov
18.00 za † Faniko Brenko
Nedelja, 7. november 2021
08.00 za žive in † župljane in dobrotnike
10.00 za † dva Franca, Antonijo in stare starše Planinšek in Okorn
za † Marjana Šumiga in Ivana Mihovljanec
za † Ferdinanda in Tomija Reberšak
za † Kovač
18.00 za † Frančiško in Jožeta Krulec
“ Ni mi lahko sprejeti človeka v stiski, biti z njim odkritosrčen. Lažje mu je dajati z razdalje, lažje je zanj kaj storiti. ”
- Jean Vanier