Oznanila

4. postna nedelja, 19. 3. 2023 19. - 26. marec 2023

Bog se dotika src ljudi na najrazličnejše načine. O mnogih takšnih srečanjih beremo v Stari zavezi. Mnoga takšna srečanja so za nas opisali evangelisti. Mnoga takšna srečanja so se zgodila v prvi Cerkvi … in vse do danes. Pa tudi v sodobnem času se dogajajo prav iste stvari! Koliko takšnih osebnih zgodb lahko slišimo, vidimo, preberemo … In marsikakšna je tako neverjetne kot te v evangelijih. Bog je živ in deluje tudi danes. Kakšen privilegij je biti del kakšne od teh zgodb. Kakšen privilegij je koga pripeljati bližje k Jezusu. In kakšen privilegij je, če župnija postane takšno okolje, ker se Bog s svojo ljubeznijo, ki spreminja življenja, lahko dotika življenj ljudi.

POSTNE KATEHEZE

V torek po večerni sveti maši vabljeni v dvorano k četrti postni katehezi o Jezusu. Lepo vabljeni.

ŠKOFOVE BIBLIČNE KATEHEZE

Vabljeni h katehezam našega škofa Maksimilijana o Matejevem evangeliju. Več informacij na www.skofija-celje.si/

PRILOŽNOST ZA SPOVED

Podobno kot v adventnem času bo priložnost za sveto spoved v naši župniji v četrtek, petek in soboto eno uro pred večerno sveto mašo ali po dogovoru. Vabljeni.

MINISTRANTSKE VAJE

Ministranti vabljeni k ministranstkim vajam pred prazniki: v petek 24. 3. 2023 ob 16:30

SOBOTA

Na praznik Gospodovega oznanjenja bosta sv. maši ob 8 in 18h.

SPREMEMBA URE VEČERNIH MAŠ

Od vključno nedelje dalje bodo večerne sv. maše ob 19. uri.

POSTNA DELAVNICA

Vabimo na postno delavnico, ki bo v ponedeljek, 27. 3. 23 ob 17.00 uri v učilnici Judita. Izdelovali bomo osnove za butarice za otroke in rože iz papirja. Lahko si boste tudi izdelali svojo butarico ali pa vam bo kdo pomagal. Če ima kdo kaj zelenja, ga lahko prinese s seboj. Lepo vabljeni vsi ljudje dobre volje! Prinesite jo s seboj!

Svete maše

Nedelja, 19. marec 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Štefan Jurman obl. in Jožef Tovornik
† Jože in Ljudmila Urleb
† Jože Brilej
† starši in stari starši, trije bratje, sestra Marica in Vida Kvas, ter za zdravje
† Antonija obl. in vse † Lebanove
† Alojz Gregl, Katarina in Ana
18.00 † Jože Kolenc
Ponedeljek, 20. marec 2023
18.00 za duše v vicah
† Marija Pevec (8. dan)
Torek, 21. marec 2023
18.00 † starši Šprajc
† Marica Lesjak in Alojz Trstenjak
Sreda, 22. marec 2023
08.00 † Angela in Ivan Bastl
Četrtek, 23. marec 2023
18.00 molitev pred Najsvetejšim
† Franc Košec 30. dan
† Drago in starši Cesar ter † Kuglerjevi
† Tine Četina (obl.)
Petek, 24. marec 2023
18.00 molitev križevega pota
† Ana Podhraški
† s. Mimika Omerzel
za zdravje
Sobota, 25. marec 2023
08.00 † Marija Skamen
† starši Zora Krajnc, Friderik Kangler, sestra Sonja in Anton Gošnjak
† Vida Zajc
18.00 † Franc Jesenek in † v družinah Jesenek in Skoporec
† Marija in Ciril Vehovar
† Jože in Jožefa Orač in † sorodniki
† Minka in Stanko Pikelj
† Marija Črnič
Nedelja, 26. marec 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Fani Skamen
† Marija in Pavle Jevnišek
† Ljudmila Plahuta 30.dan
† Jože, Andrej in Slavica Hrapot
† starši Jagodič in Mestinšek
18.00 † Damjan Senica

3. postna nedelja, 12. 3. 2023 12. - 19. marec 2023

»Kdor pa bo pil od vode, ki mu jo bom jaz dal, ne bo nikoli žejen.« (Jn 4,14)

Ste se kdaj vprašali, zakaj ljudje pridejo v cerkev, zakaj pridejo v našo župnijo? Vsi ljudje bi radi bili srečni. Osrečujejo nas različne stvari in včasih jo iščemo na zdrave, kdaj pa tudi na nezdrave načine. Vendar je nekje globoko v nas še neko globlje hrepenenje. Vesela novica je v tem, da je Bog sam želel vstopiti v naš svet. Noče nas obsojati, temveč želi da bi to, kar je v nas mrtvo z Božjo močjo oživelo. Da bi to, kar je zlomljeno, z Božjo močjo zopet postalo celo. Da bi to, kar je nesrečno, z Božjo močjo postalo polno življenja. Srečanje z Jezusom spreminja življenja. Pomislite, kaj bi za našo župnijo pomenilo, če bi ljudje imeli takšno izkušnjo srečanja z Jezusom.

POSTNE KATEHEZE

Tudi v torek po večerni sveti maši vabljeni v dvorano k tretji postni katehezi o Jezusu. Lepo vabljeni.

SREDA 15. 3. 2023

Srečanje članov župnijskega pastoralnega sveta ob 17.30 v župnijski dvorani.

ČETRTEK 16. 3. 2023

Srečanje za starše prvoobhajancev v župnijski dvorani po sveti maši.

POSTNE BIBLIČNE KATEHEZE

Vabljeni h katehezam škofa Maksimilijana o Matejevem evangeliju. Srečanja potekajo ob sredah zvečer ob 20. uri na Zoom-u. Posnetek katehez in povezavo do naslednjega srečanja lahko najdete na www.skofija-celje.si/

PRILOŽNOST ZA SPOVED

Podobno kot v adventnem času bo priložnost za sveto spoved v naši župniji v četrtek, petek in soboto eno uro pred večerno sveto mašo ali po dogovoru. Vabljeni, da to priložnost izkoristite čim prej. Naj po zakramentu svete spovedi Gospod stopi v vaša srca in jih ozdravlja.

Svete maše

Nedelja, 12. marec 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Ivan Kramarič
† Alojzija in Jože Žolnir
† Ivan Matoša obl.
za zdravje v družini S.
18.00 † Milena Kuder
Ponedeljek, 13. marec 2023
18.00 † Jože Požlep
† Ivan in Iva Čalušić
Torek, 14. marec 2023
18.00 † družina Palčnik
† Roza Vlahinič
† Leon Budna
† Matilda Jesenek ter pokojni sorodniki
Sreda, 15. marec 2023
08.00 † Mihael Tursan
† Franc Jerovšek, mama Katarina in brat Franci
Četrtek, 16. marec 2023
18.00 17.30 molitev pred Najsvetejšim
† Franc in mama Ema Jančič ter Marica in Ludvika Sajbert in prošnja Materi božji za zdravje
Petek, 17. marec 2023
18.00 17.30 molitev križevega pota
† Marjan Koštomaj 30. dan
† Papca obl. in Franc Krajnc, Konrad obl. in Katarina Oplotnik, vsi Zidarjevi in Jovanovi
Sobota, 18. marec 2023
18.00 † Jože in starši Ratajc
† Jože Šinkovec in starši Potisek
v zahvalo
† Jože in Jožefa Orač in † sorodniki
† Pepca Šraml in Vinko Jecl
Nedelja, 19. marec 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Štefan Jurman obl. in Jožef Tovornik
† Jože in Ljudmila Urleb
† Jože Brilej
† starši in stari starši, trije bratje, sestra Marica in Vida Kvas, ter za zdravje
† Antonija obl. in vse † Lebanove
† Alojz Gregl, Katarina in Ana
18.00 † Jože Kolenc

2. postna nedelja, 5. 3. 2023 5. - 12. marec 2023

Gospod je rekel Abramu: »Pojdi iz svoje dežele, iz svoje rodbine in iz hiše svojega očeta v deželo, ki ti jo bom pokazal. Iz tebe bom naredil velik narod.« (1 Mz 12,1)

Tako je pred tisočletji Bog vabil Abrahama na pot iz svojega poznanega okolja v neznano. Abraham je temu glasu zaupal in preprosto šel. Tudi Jezus je ob zadnjem srečanju s svojimi učenci (pred vnebohodom) svoje učenci poslal iz varnega domačega okolja v neznani svet, ko jih je poslal do skrajnih mej sveta oznanjat evangelij. In so šli. In tako v neznano Bog kliče tudi Cerkev danes, saj je vsaki novi generaciji treba prinesti veselo oznanilo. Cerkev danes stoji pred velikimi izzivi: kako sodobnemu svetu prinesti sporočilo evangelija, kako ustvarjati takšno okolje, da bodo ljudje lahko doživeli sveti trenutek srečanja z njim in doživeli njegovo veličastvo kot nekoč trije učenci na gori. In takšna izkušnja spremeni človeka …

KRIŽEV POT

Vabljeni k molitvi križevega pota – v petek ob 17:30. Pred nedeljskimi mašami pa vabljeni k molitvi rožnega venca. Vabljeni tudi k sodelovanju, vpišete se lahko na seznam v vetrolovu.

PSALMISTI

V petek zvečer ob 16:30 vabljeni na srečanje vsi naši psalmisti.

POSTNE KATEHEZE

Tudi v torek po večerni sveti maši vabljeni v dvorano k drugi postni katehezi o Jezusu. Lepo vabljeni.

POSTNE BIBLIČNE KATEHEZE

Vabljeni h katehezam škofa Maksimilijana o Matejevem evangeliju. Srečanja potekajo ob sredah zvečer ob 20. uri na Zoom-u. Posnetek prve kateheze in povezavo do naslednjega srečanja lahko najdete na www.skofija-celje.si/

Svete maše

Nedelja, 5. marec 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † stari starši Brežnik, Leskovar, Pajk in Ajdnik
† starši Jože, Frančiška in nečakinja Zdenka Zupanc
† Marjan Deželak
† Anton Matko obl., ter † starši, brati in sestre, Ivan In Angela Kukec ter bratje in sestre
18.00 † Anica Knez
Ponedeljek, 6. marec 2023
18.00 † Ljudmila Plahuta (8. dan)
Torek, 7. marec 2023
18.00 za duše v vicah
† Suzana Frece (8. dan)
Sreda, 8. marec 2023
08.00 v čast Svetemu Duhu za duhovno rast župnije
† družina Koželj in Barbara Pavlič
Četrtek, 9. marec 2023
18.00 molitev pred Najsvetejšim
† Zofija Lipuš (30. dan)
† Janez Kužner (30. dan)
† starši Filip in Valerija Kukuruzovič
Petek, 10. marec 2023
18.00 17.30 molitev križevega pota
† živi in † Klokočovnikovi
† Frančiška in Jože Krulec
Sobota, 11. marec 2023
18.00 † Matjaž Krajnc
Nedelja, 12. marec 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Ivan Kramarič
† Alojzija in Jože Žolnir
† Ivan Matoša obl.
za zdravje v družini S.
18.00 † Milena Kuder

1. postna nedelja, 26. 2. 2023 26. februar - 5. marec 2023

Bratje in sestre, ne zapravimo milosti tega svetega časa. Vztrajno glejmo Križanega in hodimo, velikodušno odgovarjajmo na močne klice posta. Na koncu poti bomo z veseljem srečali Gospoda življenja, srečali bomo Njega, edinega, ki nas bo dvignil iz našega pepela. (Frančišek)

KRIŽEV POT

Vabljeni k molitvi križevega pota v petek ob 17:30. Pred nedeljskimi mašami pa vabljeni k molitvi rožnega venca. Naj nas molitev v tem postnem času še posebej poveže. Vabljeni tudi k sodelovanju, vpišete se lahko na seznam v vetrolovu.

POSTNE KATEHEZE

Vabljeni k prvi postni katehezi v torek, 28. 2. 2023, po večerni sveti maši v našo župnijsko dvorano. Kateheze tudi letos pripravlja Matej Pirnat. Lepo vabljeni.

Pred nami so prvi četrtek, petek (obisk bolnikov), sobota in prva nedelja.

VERA IN LUČ

v naši župniji ima svoja srečanja skupina Vere in luči. V nedeljo, 5. 3. 2023, se bomo ob 16. uri Bogu zahvalili za 25. let delovanja. Sv. mašo bo daroval naš škof Maksimiljan Matjaž.

SKRB ZA CERKEV

V mesecu marcu skrbijo za cerkev in pastoralne prostore verniki iz Ostrožnega In Lave.

MEĐUGORJE

Romanje v Međugorje bo od 26. – 29. 4. 2023. Prijavite se v pisarni pri Marinki. Cena romanja je 155€.

Prvo sredo v mesecu marcu, 1. 3. 2023, bo pri sv. Ceciliji v Celju (kapu-cini) srečanje za bolnike z rakom, druge bolnike in njihove svojce. Od 17. ure dalje bo priložnost za spoved, ob 17.30 bo molitev rožnega ven-ca, ob 18. uri sv. maša, ki jo bo naš škof. Pred sklepom maše bo blago-slov z relikvijami sv. Leopolda Mandića, zavetnika bolnikov z rakom.

Vabljeni na koncert Celjskega godalnega orkestra, ki bo to sredo ob 19.30 v Narodnem domu.

Svete maše

Nedelja, 26. februar 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Marija Skale (obletnica) in † Skale in Glin-šek
† starši, brat Jože, svakinje Anica, Jožica, Marjana Brilej
† Jože, Matija in Slavica Šprem, Katica in Dragutin Sajko ter Jagica Jakše
18.00 v zahvalo in za zdravje
† Franc Dimec obl.
Ponedeljek, 27. februar 2023
18.00 † duhovniki Andrej Lovrec, Rado Junež n Milan Žurman
† Pavla ob obl. in Ivan Lipičnik, starši in brat Šibanc ter sorodniki
Torek, 28. februar 2023
18.00 † Marija in Anton Turnšek
† Fanika Brečko obl.
Sreda, 1. marec 2023
08.00 † iz družin Mlaker in Petek
† starši Kodrin in vsi † Kodrinovi
v zahvalo za uspešno operacijo
na priprošnjo Kraljice miru za domovino
Četrtek, 2. marec 2023
17.30 molitev pred Najsvetejšim
† Ilonka Kovač (30.dan)
† za vse pozabljene, zapuščene, izgubljene in oddaljene
† Franc Košec (8. dan)
v zahvalo za uspešno operacijo
Petek, 3. marec 2023
17.30 molitev križevega pota
† Darinka Korez Lipovšek (30. dan)
† Srečko Leber in starši, Jože in Frančiška, dva brata in tri sestre Šelekar
Sobota, 4. marec 2023
18.00 † Metka Benkoč
† Igor Korpnik obl.
Nedelja, 5. marec 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † stari starši Brežnik, Leskovar, Pajk in Ajdnik
† starši Jože, Frančiška in nečakinja Zdenka Zupanc
† Marjan Deželak
† Anton Matko obl., ter † starši, brati in sestre, Ivan In Angela Kukec ter bratje in sestre
18.00 † Anica Knez

7. nedelja med letom, 19. 2. 2023 19. - 26. februar 2023

»Slišali ste, da je bilo rečeno: Ljubi svojega bližnjega in sovraži svojega sovražnika. Jaz pa vam pravim: Ljubíte svoje sovražnike in molíte za tiste, ki vas preganjajo, da boste postali sinovi svojega Očeta, ki je v nebesih… (Mt 5,43-45)

Jezus nam ne daje le zapovedi ljubezni do sovražnikov, ampak nam daje tudi milost, se pravi sposobnost, da to storimo.

V torek je PUST, zato verouk odpade!

PEPELNICA

S pepelnico stopamo v postni čas. Čas milosti, čas moje in tvoje »puščave« skupaj z Jezusom. V sredo je strogi post, sv. maši bodo zjutraj in zvečer, Vabljeni k obredu pepeljenja, kot znamenja spokornosti.

POSTNI ČAS

V postnem času vabljeni ob petkih k molitvi križevega pota in k molitvi častitljivega dela rožnega venca ob nedeljah pred sveto mašo.

POSTNE KATEHEZE

V postnem času vabljeni vsak torek po sveti maši na postne kateheze v našo župnijsko dvorano. Prvič bo srečanje v torek, 28.2. 2023.

SVETOPISEMSKE URICE

Otroci vabljeni v četrtek, 23. 2. ob 16.30.

DRUŽINSKI ORATORISKI DAN

Sobota 25.2. ob 16.00. Vabljeni da se prijavite v pisarni na naši FB strani.

SLOVENSKA KARITAS

Vabi za pomoč prizadetim ob potresu, ki je prizadel jugovzhodni del Turčije in severni del sosednje Sirije. Svoj dar lahko posredujete s SMS sporočilom KARITAS5 ali KARITAS10 na 1919 in darovali boste 5 oziroma 10 EUR ali z nakazilom na: Slovenska Karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana TRR: SI56021400015556761 Namen: POTRES TURČIJA-SIRIJA Sklic: 00 626

ROMANJE V MEDŽUGORJE

Oznanjamo romanje v Medžugorje in sicer od 26. – 29. 4. 2023. Cena romanja v primeru polnega avtobusa je 155€. Vabljeni, da se prijavite Marinki na št. 031 658 455.

Svete maše

Nedelja, 19. februar 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Mladen Marinčič
† Franc Strlič (obl.) in † sorodniki
† starši in 3 brati Cocej in Slavko Vetrih
18.00 † Jožica Zupanc (obl.), Edi in Danica Tajnšek
ter Frančiška in Jože Zupanc
Ponedeljek, 20. februar 2023
18.00 † Ana Arnšek obl.
† teta Marija in sorodniki Hlačun
Torek, 21. februar 2023
18.00 †Silva Kramer
Sreda, 22. februar 2023
08.00 † Ana Stermecki, Marija Lednik
18.00 † Damijan Senica
Četrtek, 23. februar 2023
18.00 molitev pred Najsvetejšim
† Toni Vodovnik (obletnica), † Vodovnikovi in Leopold in Amalija Novak
† Leopold Mlakar
† Marija Korent (obletnica)
† Andrej Jesenek Obl.
† Jože Kolenc obl.
Petek, 24. februar 2023
18.00 † za duše v vicah
† Frida Košar
† Marjan Koštomaj 8.dan
† Ivan Palčnik
Sobota, 25. februar 2023
18.00 † starši Šprajc
† družina Žolnir iz Lopate
† za zdravje
† Kristina, Stanko Cocej, Jožica, Franc Selič in sorodniki
Nedelja, 26. februar 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Marija Skale (obletnica) in † Skale in Glin-šek
† starši, brat Jože, svakinje Anica, Jožica, Marjana Brilej
† Jože, Matija in Slavica Šprem, Katica in Dragutin Sajko ter Jagica Jakše
18.00 v zahvalo in za zdravje
† Franc Dimec obl.

6. nedelja med letom, 12. 2. 2023 12. - 19. februar 2023

»Vaš govor naj bo ›da‹, ›da‹, ›ne‹, ›ne‹; kar je več kot to, je od hudega.« (Mt 5,37)

Jezus je v današnji Božji besedi zelo jasno povedal, da je treba izpolnjevati bistvo Božje postave. Božje zapovedi so resnične in pravične, ker izhajajo iz njegove ljubezni, dobrote in svetosti. To so zapovedi milosti, ljubezni in svobode. Jezus je učil, da je potrebno spoštovati in upoštevati Božje zapovedi: spoštovati Boga, Gospodov dan, starše, življenje, lastnino, dobro ime druge osebe, sebe in bližnjega. Spoštovanje in udejanjenje Božjih zapovedi je pot ljubezni − ljubezni do Boga in bližnjega.

ROMANJE V MEDŽUGORJE

Oznanjamo romanje v Medžugorje in sicer od 26. – 29. 4. 2023. Cena romanja v primeru polnega avtobusa je 155€. Vabljeni, da se prijavite Marinki na št. 031 658 455.

ČIŠČENJE CERKVE

V mesecu februarju skrbijo za lepoto našega svetišča verniki iz Lopate in Dečkovega naselja. Kdor zmore naj se pridruži vsako sredo po jutranji sveti maši ali po dogovoru v petek popoldan. Skrb za naše svetišče naj nam bo v veselje in k tej odgovornosti povabimo še druge.

ALFA SREČANJA V ŠENTJURJU

V župniji Šentjur bodo konec februarja začeli z Alfa srečanji. Namenjena so vse, ki želijo poglobiti svojo vero. Več informacij lahko najdete med njihovimi oznanili. V Celju bodo Alfa srečanja potekala jeseni.

Škofijska gimnazija in Dijaški dom A. M. Slomška vabita v Maribor na INFORMATIVNA DNEVA :

V petek, 17. 2. 2023 ob 9. in 15. uri ter v soboto, 18. 2. 2023, ob 9. uri. Več informacij: www.skofijska.si in www.dijaskidom.z-ams.si.

Svete maše

Nedelja, 12. februar 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 po namenu
18.00 po namenu
Ponedeljek, 13. februar 2023
18.00 † Ostruhovi
† Anton Martin in Angelina Jurjevec
Torek, 14. februar 2023
18.00 † Franci Slak 30. dan
† Ana (obletnica) in Slavko Gašparuš
† Lednikovi, Tinčevi in Toničevi
Sreda, 15. februar 2023
08.00 † v priprošnjo Marije Pomočnice
za domovino in Cerkev na Slovenskem
Četrtek, 16. februar 2023
18.00 17.30: molitev pred Najsvetejšim
† Zofija Lupše 8. dan
† starši Ratej
Petek, 17. februar 2023
18.00 † Monika in Silvo Drev, ter duše v vicah
† Janez Kužner 8. dan
† Milan Putnik (obletnica)
Sobota, 18. februar 2023
18.00 † družina Pasarič
Nedelja, 19. februar 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Mladen Marinčič
† Franc Strlič (obl.) in † sorodniki
† starši in 3 brati Cocej in Slavko Vetrih
18.00 † Jožica Zupanc (obl.), Edi in Danica Tajnšek
ter Frančiška in Jože Zupanc

5. nedelja med letom, 5. 2. 2023 5. - 12. februar 2023

ROMANJE V MEĐUGORJE

Oznanjamo romanje v Medžugorje in sicer od 26. – 29. 4. 2023. Cena romanja v primeru polnega avtobusa je 155€. Vabljeni, da se prijavite Marinki na št. 031 658 455.

V tednu zopet začenjamo z veroukom.

SVETOVNI DAN BOLNIKOV

11. 2. 2023 je svetovni dan bolnikov, ki letos nosi naslov »Poskrbi zanj« (Lk 10,35 – Sočutje kot sinodalno izvajanje zdravljenja. Papež Frančišek je napisal tudi letošnjo poslanico, ki si jo lahko preberete na straneh www.katoliska-cerkev.si

ALFA SREČANJA V ŠENTJURJU

V župniji Šentjur bodo konec februarja začeli z Alfa srečanji. Namenjena so vse, ki želijo poglobiti svojo vero. Več informacij lahko najdete med njihovimi oznanili. V Celju bodo Alfa srečanja potekala jeseni.

Svete maše

Nedelja, 5. februar 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Anton Jager
† Marija in Pavle Jevnišek
18.00 po namenu
Ponedeljek, 6. februar 2023
18.00 † Frančiška Kokalj
Torek, 7. februar 2023
18.00 po namenu
Sreda, 8. februar 2023
08.00 † Alojz Kure (obl.)
Četrtek, 9. februar 2023
18.00 17:30 molitev pred Najsvetejšim
† Ilonka Kovač (8. dan)
† Adolf (obletnica) in Marija Navodnik
Petek, 10. februar 2023
18.00 † Božo Perper, starši in brat Novak ter Malči Meh
† Marija Ana Hrovatič (obletnica)
Sobota, 11. februar 2023
18.00 † Ula in Mirko Kos, Elizabeta Franc in Darja Jernejc, Jože Zadravec
Nedelja, 12. februar 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 po namenu
18.00 po namenu

4. NEDELJA MED LETOM, 29. 1. 2023 29. januar - 5. februar 2023

VERSKI TISK

V tem tednu je še priložnost za obnovitev naročnine za verski tisk.

VEROUČNE POČITNICE

V tednu šolskih počitnic verouka ne bo.

PRVI ČETRTEK, PETEK, SOBOTA

V tem tednu vabljeni k molitvi pred Najsvetejšim v četrtek. Obiski bolni-kov bodo v februarju izjemoma v četrtek, 2. 2., v dopoldanskem času. V nedeljo je prva nedelja v mesecu, Bog povrni za vaše darove za župnijo.

SVEČNICA – PRAZNIK GOSPODOVEGA DAROVANJA

Na praznik Jezusovega darovanja v templju obhajamo eno od skrivnosti iz Jezusovega življenja povezano s predpisom iz Mojzesove postave, ki je staršem nalagal naj štirideset dni po rojstvu prvorojena gredo v jeruzalemski tempelj in darujejo Gospodu svojega sina in hkrati, da se mati obredno očisti (prim. 2 Mz 13,1-2. 11-16; 3Mz 12,1-8). Tudi Marija in Jožef sta opravila ta obred tako, da sta po postavi darovala dve grlici ali dva goloba. Če beremo globje ta dogodek razumemo, da je pravzaprav Bog sam predstavil svojega edinorojenega Sina ljudem z besedami starčka Simeona in prerokinje Ane. Simeon je namreč Jezusa razglasil za »zveličanje« človeštva, kot »luč« vsem ljudstvom, kot »znamenje« nasprotovanja, »da se razodenejo misli mnogih src« (prim. Lk 2,29-35). Na vzhodu so praznik poimenovali Hypapante, praznik srečanja, saj Simeon in Ana, ki se v templju srečata z Jezusom ter v njem prepoznata težko pričakovanega Mesija, predstavljata človeštvo, ki se v Cerkvi sreča s svojim Gospodom. Pozneje, ko se je ta praznik razširil tudi na zahod, pa je v ospredje prišel simbol luči in s tem procesija s svečkami. Od tu izhaja drugo ime za ta praznik: Svečnica. To vidno znamenje želi nakazati, da Cerkev v veri sreča Njega, ki je »luč ljudem«, ga z vero sprejme in nato to »luč« z vso zavzetostjo ponese svetu.

Svete maše

Nedelja, 29. januar 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Anton Jager
v zahvalo in za † starše Stanka in Ljudmilo Kumer
†Ivan Vodopivec obl.
† Ante Topić obl.
18.00 † za zdravje
Ponedeljek, 30. januar 2023
18.00 † Zofija obl. in Vinko Krempuš za blagoslov podjetja
† Elizabeta Gajšak
Torek, 31. januar 2023
18.00 †starši Gorenšek in vsi † sorodniki
Sreda, 1. februar 2023
08.00 † starši Fanika in Alojz Toman, Slavko Jelen, Ciril Klavžar in Franc Lesjak
† Alojzij in Marija Plavčak (obl.)
Četrtek, 2. februar 2023
08.00 † mama Marija Karneža
18.00 17:30 molitev pred Najsvetejšim
za vse pozabljene, zapuščene, izgubljene in oddaljene
živi in umrli iz družin Blažič in Belcijan
Petek, 3. februar 2023
18.00 † Dimec Franc (obl.) in Angela Bizjak (obl.)
† Juneževi
Sobota, 4. februar 2023
18.00 † Stritih, Kačičnik in Toplišek
Nedelja, 5. februar 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Anton Jager
† Marija in Pavle Jevnišek
18.00 po namenu

3. nedelja med letom- nedelja sv. pisma, 22. 1. 2023 22. - 29. januar 2023

TEDEN ZA EDINOST KRISTJANOV

V sredo, 25. januarja ob 18. uri, bo v celjski stolnici škof Maksimilijan vodil mašno bogoslužje za edinost ob sklepu tedna molitve za edinost kristjanov. Duhovniki in verniki celjske dekanije, lepo vabljeni.

KONCERT ŠALEŠKEGA AKADEMSKEGA ZBORA V STOLNICI

V soboto, 28.1.2023, ob 18.45, se bo v celjski stolnici odvil izjemen koncert Šaleškega akademskega pevskega zbora pod vodstvom dirigentke Danice Pirečnik. Vabljeni

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

V novembru so potekala predlaganja članov novega župnijskega pastoralnega sveta. Do nas je prispelo 39 listkov s predlogi iz katerih smo pro ključu razporeditve po župniji in po področjih pastoralnih aktivnosti izbrali naslednje člane:

Justina Palčnik, Ljudmila Par, Rado Kokalj, Simon Voršič, Jaka Šorn, Darja Sintič, Alojz Plavčak, Vladka Blažič, Barbara Jost, Silva Šturbej, Rafko Kovač, Vida Gerkman in Tadej Velenšek.

Preteklemu sestavu pastoralnega sveta se iskreno zahvaljujemo za vso pomoč v preteklem obdobju, novi ekipi pa želimo obilo blagoslova!

Poleg župnijskega pastoralnega sveta župniku pri pomembnih vprašanjih pomaga posebna svetovalna skupina, ki jo imenuje župnih sam. To skupino sestavljajo: Marinka Kralj, Tilen Ravnak, David Preložnik, Matej Pirnat in Marjetka Lesjak.

KRIŽ SVETOVNEGA DNEVA MLADIH NA POLZELI

V petek, ob 19.30 uri, lepo vabljeni v župnijsko cerkev na Polzeli, na molitveno-slavilni večer mladih ob križu, ki roma naokoli v pripravi na svetovno srečanje mladih s papežem v Lizboni.

VERSKI TISK

Vabljeni, da poravnate naročnine za verski tisk do konca januarja ali pa si verski tisk naročite na domači naslov.

SVETOPISEMSKI MARATON

Bo potekal v nedeljo, 29. 1. 2023, od 14.00 ure dalje. Za sodelovanje se lahko vpišite se na seznam v vetrolovu.

Svete maše

Nedelja, 22. januar 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Dolfi Strašek, Slavko Klemenčič in starši Klemenčič
†Vinko Jecl in Pepca Šraml (obl.)
18.00 † Karel Ceraj, Ivan in Jelka Lužar
Ponedeljek, 23. januar 2023
18.00 † Zvonko Gačnik
† Monika in Silvo Drev ter duše v vicah
Torek, 24. januar 2023
18.00 † Brigita Maroh (30. dan)
† Ivan Carović 8. dan
Sreda, 25. januar 2023
08.00 † družina Zajec
† Zupanc Frančiška
Četrtek, 26. januar 2023
18.00 17:30 molitev pred Najsvetejšim
† v priprošnjo sv. patra Pija za ozdravljenje
† Štefka in dva Ivana Kukovič, † Miran in vsi † Gaberškovi ter Gradičevi
Petek, 27. januar 2023
18.00 † Gajšak Elizabeta (30.dan)
† Anuška Tasič Mašat
Sobota, 28. januar 2023
18.00 † starši Šprajc
† Fanika Stiplošek
Nedelja, 29. januar 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Anton Jager
v zahvalo in za † starše Stanka in Ljudmilo Kumer
†Ivan Vodopivec obl.
† Ante Topić obl.
18.00 † za zdravje

2. nedelja med letom, 15. 1. 2023 15. - 22. januar 2023

NEDELJA SVETEGA PISMA

Prihodnjo nedeljo bo ob nedelji svetega pisma tudi družinska sveta maša.

VERSKI TISK

Vabljeni, da poravnate naročnine za verski tisk do konca januarja ali pa si verski tisk naročite na domači naslov.

SVETOPISEMSKI MARATON

Bo potekal v nedeljo, 29. 1. 2023, od 14.00 ure dalje. Za sodelovanje se lahko vpišite se na seznam v vetrolovu.

TEDEN ZA EDINOST KRISTJANOV: od 18. do 25. januarja 2023 bo pod geslom »Naučite se delati dobro, skrbite za pravico« (Iz 1,17)

Januarski teden molitve za edinost nas bo tokrat spomnil na to, da ekumenizem ni samo molitev za ta veliki cilj, ampak vključuje tudi konkretno sodelovanje med kristjani različnih skupnosti in cerkva. Gre za področja, kot so: pravičnost in mir, krepitev družinskega življenja, spoštovanje manjšinskih skupnosti, ohranjevanje stvarstva ter sprava med narodi in skupnostmi.

V sredo, 18. januarja ob 19. uri, bo pri sv. Ceciliji (kapucini) v Celju ekumenska molitev predstavnikov krščanskih cerkva. Molitev bodo vodili celjski škof Maksimilijan Matjaž z upokojenim škofom Stanislavom Lipovškom, mag. Leon Novak, evangeličanski škof, pravoslavni celjski župnik (paroh) Goran Šljivić in dr. Daniel Grabar, superintendent evangelijskih binkoštnih kristjanov. K tej ekumenski molitvi ste vabljeni verniki vseh krščanskih cerkva.

V sredo, 25. januarja ob 18. uri, bo v celjski stolnici škof Maksimilijan ob somaševanju upokojenega škofa in duhovnikov celjske dekanije vodil mašno bogoslužje za edinost ob sklepu tedna molitve za edinost kristjanov. Duhovniki in verniki celjske dekanije, lepo vabljeni.

Svete maše

Nedelja, 15. januar 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Anton Kerner
19.00 † Jožefa Mirnik
Ponedeljek, 16. januar 2023
18.00 † Aleksander Vetrih
Torek, 17. januar 2023
18.00 † Anton Jager
Marjan (obletnica) in Tatjana Polšak
†Toni Tome
Sreda, 18. januar 2023
08.00 † Ivanka Korošic (30. dan)
† Ivan Bastl
† Emina in Stanislav Biček
Četrtek, 19. januar 2023
18.00 17:30 molitev pred Najsvetejšim
† Elizabeta (obl.) in Darja Slekovec ter Marjan Ritonja
† Ida Vajdič (8. dan)
Petek, 20. januar 2023
18.00 † Ivan Bizjak
† Franc Par in v zahvalo
† Vojko Zajc (8. dan)
Sobota, 21. januar 2023
18.00 † Marija Pinter
† Petrina Ocvirk
Nedelja, 22. januar 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Dolfi Strašek, Slavko Klemenčič in starši Klemenčič
†Vinko Jecl in Pepca Šraml (obl.)
18.00 † Karel Ceraj, Ivan in Jelka Lužar
“ Bog ne izpolni vseh naših želja, izpolni pa vse svoje obljube. ”
- Dietrich Bonhöffer