Oznanila

33. navadna nedelja, 13. 11. 2022 13. - 20. november 2022

Hvala vsem, ki ste se velikodušno odzvali in darovali za naše misijonarje in na zahvalno nedeljo za našo Karitas, za pomoč ljudem v stiski.

Teden zaporov -13-19. 11. 2022

MOLITEV TEDNA ZAPOROV

Gospod, Ti ponujaš svobodo vsem ljudem. Molimo za vse ljudi v zaporih. Razlomi vse obstoječe vezi strahu in osamljenosti. S svojo ljubeznijo podpiraj zaprte, njihove družine in prijatelje, zaposlene v zaporih in vse, ki zanje skrbijo. Ozdravljaj vse, ki so jih ranila dejanja drugih, še posebej žrtve kaznivih dejanj. Pomagaj nam, da si bomo odpuščali, ravnali pravično, ljubili usmiljenje in v ponižnosti hodili skupaj s Kristusom v njegovi moči in z njegovim Duhom danes in vsak dan. Amen.

NEDELJA KRISTUSA KRALJA- 20. 11. 2022- zadnja nedelja v cerkvenem letu.

DRUŽINSKA KATEHEZA

26.11.2022 dopoldan. Zberemo se ob 10.00. Pripravili se bomo na vstop v adventni čas, si zdelali adventne venčke …

SKRB ZA CERKEV

V mesecu novembru skrbijo za cerkev verniki iz Nove vasi. Še vedno vas vabim, da odprete svoja srca in svoje pridne roke tudi za urejenost naše cerkve in pastoralnih prostorov.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

V mesecu novembru bomo tudi v naši župniji sestavljali župnijski pastoralni svet. Njegova naloga je, da župniku pomaga in svetuje pri pomembnejših pastoralnih vprašanjih. Vabimo vas, da sodelujete pri sestavljanju novega župnijskega pastoralnega sveta. Liste, ki ste jih lahko dobili v cerkvi prinesite izpolnjene do prihodnje nedelje. Vabim vas, da skupaj molimo za našo župnijo še naprej.

DOHODNINA

Vabljeni, da del dohodnine namenite naši župniji. Liste lahko vzamete v vetrolovu in jih vrnete v pisarno oz. sami pošljete pristojni finančni upravi.

Spremljajte nas na Facebock strani Župnija Celje - Sveti Duh

MIKLAVŽEVI ANGELČKI

Miklavževi angelčki je akcija Slovenska karitas v sklopu programa youngCaritas-Mlade Karitas, ki se odvija od novembra do začetka decembra. Namen akcije je pomagati staršem, ki si zaradi oteženih življenjskih razmer ne morejo privoščiti daril za otroke. V Celju odpramo zbirno mesto za oddajo daril na Škofijski Karitas Celje, Muzejski trg 8, Celje, vsak dan med 8.00-15.00 uro. Vaše prispevke zbiramo vključno do 2. decembra 2022. Hvala vsakemu posebej za izkazano dobro voljo in namenjeno darilo (didaktične ali miselne igre, knjige, pisala, sladkarije,...) za otroke . Informacije na številki : 071 466 441

Svete maše

Nedelja, 13. november 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † starši Škafar
18.00 † Mlakar Leopold
Ponedeljek, 14. november 2022
18.00 † Marija in Ivan Fašun
† Matilda Novak 8. dan
Torek, 15. november 2022
18.00 † Klokočovnik
† Ana Stermecki in Marija Lednik obl.
Sreda, 16. november 2022
08.00 po namenu spominov
Četrtek, 17. november 2022
17.30 molitev pred Najsvetejšim
18.00 † Štefan Lesjak
† Elizabeta Slekovec, Anika Petek in v zahvalo za zdravje
Petek, 18. november 2022
18.00 † Mira Reberšak
† Matilda Vračun 30.dan
Sobota, 19. november 2022
18.00 † Matej Kotnik ob 8. dan
† Gregor in Marija Lipovšek in † otroci
na priprošnjo sv. Jožefa za Cerkev na Slovenskem in blagoslov župnije
† družina Roka Volovška
Nedelja, 20. november 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Jano Bervar in sorodniki
† Pavle ob obl. in Marija Jevnišek
† Marjan Kotnik obl.
† Ivan Vodopivec
18.00 † Ivan in Štefka Kovačič obl.

32. navadna nedelja- zahvalna, 6. 11. 2022 6. - 13. november 2022

ZAHVALNA NEDELJA – je tudi dan zahvale za vse v naši župniji. Za-gotovo za vse trenutke, ki nam jih Gospod daje na razpolago. Pred-vsem pa zahvala za vse vas, ki z veseljem prihajate in ste v naši župniji. Hvala za vsako vaše dobro delo, za vaše pridne roke in odprto srce za vse, kar storite in žrtvujete za to, da je naša župnija res takšna, kot je.

V tem tednu začenjamo redni verouk.

SKRB ZA CERKEV

V mesecu novembru skrbijo za cerkev verniki iz Nove vasi. Vabim vas, da odprete svoja srca in svoje pridne roke tudi za urejenost naše cerkve in pastoralnih prostorov.

ŽUPNIJSKI PASTORALNI SVET

V mesecu novembru bomo tudi v naši župniji sestavljali župnijski pastoralni svet. Njegova naloga je, da župniku pomaga in svetuje pri pomembnejših pastoralnih vprašanjih. Ker smo v obdobju odkrivanja župnijske vizije, ki nam jo Gospod razodeva, bo naloga tokratnega ŽPS obarvana z iskanjem in uresničevanjem naše skupne poti. Župnijski svet bo sestavljala manjša skupina ljudi (do 15 članov), ki bodo iz različnih koncev župnije in različnih pastoralnih področij naše župnije. Vabim vas k premisleku, koga v svoji okolici vidite, da bi pri tej nalogi lahko pomagal. Lastnosti predlaganega člana so:

- ima rad našo župnijo

- pozna našo župnijo (bodisi ima izkušnjo preteklosti ali pozna trenutno stanje)

- ima odprte oči za sedanjost (vidi, kaj v naši župniji je, kaj deluje, kaj ne deluje …)

- ima odprto srce za prihodnost (čuti, v katero smer bi morali iti, je odprt za nove izzive …)

Pomislite, kdo v vaši okolici ima predlagane lastnosti, da bi lahko z njimi pomagal pri načrtovanju in iskanju pastoralnih poti v prihodnjih letih.

Koncert v stolnici – sobota, 12. 11., ob 19h, koncert dijakov GCC in nemškega zbora Orpheus. Vstop prost.

Svete maše

Nedelja, 6. november 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Nandi, Tomi in Mira Reberšak
† Alojz Gregl 30 dan
† Marjan Šumiga in Ivan Mihovljanec obl.
18.00 † Marjan Deželak
Ponedeljek, 7. november 2022
18.00 † Jože Kolenc
za zdravje v družini
† Mira Jagar (obletnica)
Torek, 8. november 2022
18.00 † Šorn Štefan
Sreda, 9. november 2022
08.00 † Karla Strmole
† Jože Brilej
Četrtek, 10. november 2022
18.00 molitev pred Najsvetejšim
† Jožefa Božičnik obl.
Petek, 11. november 2022
18.00 † sorodniki in botri
† Anton Kerner obl.
Sobota, 12. november 2022
08.00 po namenu spominov
18.00 † Dragica Knez
† Jošt Frančiška in sorodniki
na priprošnjo Kraljice Miru za domovino
Nedelja, 13. november 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † starši Škafar
18.00 † Mlakar Leopold

31 nedelja med letom, 30. 10. 2022 30. oktober - 6. november 2022

PRAZNIK VSEH SVETIH

je zapovedan praznik, zato vabljeni k svetim mašam, ki bodo po nedeljskem razporedu

MOLITVE NA POKOPALIŠČU

Ob 15. uri vabljeni na celjsko pokopališče, kjer bomo molili za pokojne in blagoslovili grobove. Molitve za pokojne bodo tudi na pokopališču na Golovcu pri pokopališkem križu, prav tako ob 15. uri.

SPOMINI

Na praznik vseh svetih zvečer in mesecu novembru bomo še posebej molili za naše rajne. V mesecu novembru so bile maše po namenu spominov ob sobotah zjutraj. Da bi se teh svetih maš lahko udeležilo čim večje število ljudi, smo letos izbrali sledeče datume:

sreda, 2. 11. 2022, ob 8.00

petek, 4. 11. 2022, ob 18.00

sobota, 12. 11. 2022, ob 8.00

sreda, 16. 11.2022, ob 8.00

sreda, 23. 11. 2022, ob 8.00

torek, 29. 11. 2022, ob 18.00

ZAHVALNA NEDELJA

Gospodu se bomo zahvalili za mnoge darove. Zahvala vsem za vso pomoč, da je župnija resnično naš skupni dom. Vabljeni k darovanju hrane in drugih sredstev za naše brate in sestre, ki živijo v stiski pomanjkanja hrane in osnovnih življenjskih stvari. Hvala za darove, s katerimi boste »okrasili« naš oltar. Na zahvalno nedeljo bo ob 10. uri zahvalna sv. maša za naše zakonske jubilante.

SKRB ZA CERKEV - V mesecu novembru skrbijo za cerkev verniki iz Nove vasi.

V tem tednu bodo naši mladi na duhovnih vajah, spomnimo se jih v molitvi.

V tem tednu je prvi četrtek, petek in sobota v mesecu novembru. Vabljeni k molitvi pred Najsvetejše. Prvo nedeljo v mesecu pa povabljeni spet k darovanju za potrebe naše župnije.

Svete maše

Nedelja, 30. oktober 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Štefan Lesjak
† Betka Novokmet
† Jože Prevolnik
19.00 † Boris, Ljudmila in Jože Lipovšek
Ponedeljek, 31. oktober 2022
18.00 † Jože Antlej obl.
Torek, 1. november 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Jože Skale obl., Skale in Glinšek
† Angela, Alojz in † družine Hohler in Gračner
†Marija Cvek 8.dan
18.00 † Knez Anica (obletnica)
† starši Hrovat in Lukač, stari starši in sorodstvo
Sreda, 2. november 2022
08.00 po namenu spominov
18.00 † Franc Jesenek
Četrtek, 3. november 2022
18.00 molitev pred Najsvetejšim
† starši Šprajc
za vse pozabljene, zapuščene, izgubljene in oddaljene
Petek, 4. november 2022
18.00 po namenu spominov
Sobota, 5. november 2022
18.00 † Michele Amandini
† Jošt Frančiška in sorodniki
† Jože (obl.) in Marija Vrbek ter njuni starši
Nedelja, 6. november 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Nandi, Tomi in Mira Reberšak
† Alojz Gregl 30 dan
† Marjan Šumiga in Ivan Mihovljanec obl.
18.00 † Marjan Deželak

30, nedelja med letom, 23. 10. 2022 23. - 30. oktober 2022

MISIJONSKA NEDELJA

Vsak, ki je krščen, je misijonar in priča. Misijonskih poklicev ne bo, če med nami ne bo velikodušnosti, če ne bo žive zavesti, da sem nekomu potreben. Mnogi ljudje danes ne vedo, čemu naj bi še živeli. Zdi se jim, da je njihovo življenje brez koristi, da niko-mur niso potrebni. Odprimo oči in videli bomo, koliko ljudi nas potrebuje: člani naše družine, sodelavci, stanovalci našega bloka, stari, bolni, osamljeni … Naše misijonsko področje je ogromno. Tudi tukaj je naša Zambija, naš Madagaskar, naša Indija!

PREHOD NA »ZIMSKI ČAS«

Prihodnjo nedeljo, 30. 10. 2022, bomo prešli na tako imenovani zimski oziroma sončni čas. Urine kazalce bomo prestavili za uro nazaj. Večerna sv. maša bo od tedaj naprej ob 18. uri.

KARITAS

Tudi prihodnjo nedeljo pred praznikom vseh svetih bodo naši so-delavci Karitas še ponudili pred cerkvijo nagrobne sveče.

SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV

Zahvalno nedelja, 6. 11. 2022, ob 10.00. Vabljeni, da se prijavite v pisarni (5, 10, 15, 20 … let).

SVETOPISEMSKE URICE

Za predšolske otroke (3-6 let) pripravljamo svetopisemske urice, s katerimi želimo otrokom pomagati vstopiti v čudoviti svet svetopisemskih zgodb. Prvo srečanje bo ta četrtek, 27. 10. 2022 ob 16.30. Predhodna prijava ni potrebna. Vabljeni!

Svete maše

Nedelja, 23. oktober 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Zupan Peter
† Vili Šelekar obl., tri sestre in starši Šelekar
† Marjan Turnšek obl., starši Ivan in Marija, stric Pepi Turnšek
† Tojnko Anton in Zupanc Herman
19.00 †Marija, Silva in Andrej Cene ter † Vodišeki
Ponedeljek, 24. oktober 2022
19.00 † teta Kristina in Ivana
Torek, 25. oktober 2022
19.00 † za zdravje
† Matilda (obl.) in Franc Jesenek
Sreda, 26. oktober 2022
08.00 † Valter Ratej
Četrtek, 27. oktober 2022
19.00 molitev pred Najsvetejšim
† Matilda Vračun 8. dan
Petek, 28. oktober 2022
19.00 † starši, stari starši, trije bratje in sestri Marica in Vida Kvas, sorodniki in dobrotniki, ter za zdravje
Sobota, 29. oktober 2022
19.00 † Jože Šturbej (obl.) in † sorodniki
† Jože in Karolina Lušin in duše v vicah
Nedelja, 30. oktober 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Štefan Lesjak
† Betka Novokmet
† Jože Prevolnik
19.00 † Boris, Ljudmila in Jože Lipovšek

29. nedelja med letom, 16. 10. 2022 16. - 23. oktober 2022

MISIJONSKA NEDELJA »Vi boste moje priče« (Apd 1,8).

Prihodnjo nedeljo se bomo spomnili vseh misijonarjev. Vaš dar pri svetih mašah bo namenjen za potrebe misijonarjev. Na misijonsko nedeljo namreč vsako leto poteka osrednja svetovna nabirka za misijone. Nabirka se razdeli na svetovni ravni. Sredstva se vsako leto uporabijo za več tisoč misijonskih projektov po celem svetu. Osrednje slovensko praznovanje misijonske nedelje bo letos potekalo v župniji Rogaška Slatina. Ob 15.00 bo molitvena ura s pričevanjem slovenskih misijonarjev, ki so trenutno v domovini. Ob 16.00 bo slovesna sveta maša, ki jo bo vodil naš škof Maksimilijan.

DRUŽINSKA SVETA MAŠA

Prihodnjo nedeljo bo ob 10h družinska sv. maša, pri kateri bodo sodelovali letošnji prvoobhajanci.

KARITAS

V prihodnjih nedeljah pred praznikom vseh svetih bodo naši sodelavci Karitas ponudili pred cerkvijo nagrobne sveče.

SPOMINI

Na praznik vseh svetih in mesecu novembru bomo še posebej molili za naše rajne. Kuverte za spomine lahko vzamete v vetrolovu in jih vrnete naslednjo nedeljo.

DRUŽINSKA KATEHEZA

V soboto (22. 10. 2022) ob 16.00 se bomo zopet zbrali v naši župniji na družinski katehezi. Lepo vabljeni. Če bi se želel še kdo pridružiti, se lahko prijavi v pisarni.

SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV bo na zahvalno nedeljo, 6. 11. 2022, ob 10.00. Vabljeni, da se prijavite v pisarni (5, 10, 15, 20 … let).

Svete maše

Nedelja, 16. oktober 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Marica Lubej
† Mira Reberšak (30. dan)
† v družinah Gajšek in Kolar
19.00 † Pejovnik Stane (obletnica)
† Marija Črnič obl.
Ponedeljek, 17. oktober 2022
19.00 † Angelca Dobovičnik in Gorenc Anton
† Smode Otilija in Janez
† Vida in Ivan Zajc ter Peter Kračun
Torek, 18. oktober 2022
19.00 † Hedvika Rojc
† Stanko Kramer
Sreda, 19. oktober 2022
08.00 †Marta Vidmar
Četrtek, 20. oktober 2022
19.00 molitev pred Najsvetejšim
† Anton Frece in starši
Petek, 21. oktober 2022
19.00 † Ana Podhraški
† Matjaž Krajnc obl.
Sobota, 22. oktober 2022
19.00 za duše v vicah
v zahvalo
Nedelja, 23. oktober 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Zupan Peter
† Vili Šelekar obl., tri sestre in starši Šelekar
† Marjan Turnšek obl., starši Ivan in Marija, stric Pepi Turnšek
† Tojnko Anton in Zupanc Herman
19.00 †Marija, Silva in Andrej Cene ter † Vodišeki

28. nedelja med letom, 9. 10. 2022 9. - 16. oktober 2022

PRIPRAVA NA SV. BIRMO, ki bo 15. 10. 2022 ob 10.00:

V tem tednu bomo še bolj poglobljeno spremljali naše birmance, ki bodo v soboto prejeli darove Svetega Duha. Vabljeni, da skupaj z nami molite.

12. oktobra goduje sv. Maksimilijan Celjski, škof in mučenec, zavetnik mesta Celje, sozavetnik naše škofije. Maksimiljan Celjski je izhajal iz bogate družine in je bil zelo plemenitega značaja. Starši so mu kmalu umrli, on pa je vse svoje premoženje razdelil ubogim in postal duhovnik. Ko je bil posvečen v škofa, je potoval po vsem Noriku in tako je prišel tudi v rodno Celje (Celeio). Tam so ga tedanji rimski oblastniki prepričevali, naj preneha z oznanjevanjem in naj se priključi poganski veri. A Maksimiljan je ostal zvest krščanstvu, zato so ga njegovi nasprotniki dali obglaviti. Pokopan je v njemu posvečeni cerkvi v Celju. Molimo za našo škofijo in našega škofa, ki nosi njegovo ime.

Molimo za našo škofijo in našega škofa, ki nosi njegovo ime.

Še vedno vas v mesecu oktobru vabimo, da okrepimo osebno in družin-sko molitev. Vabljeni, da tudi z molitvijo rožnega venca podpiramo in prosimo za našo župnijo. Vabljeni, da se v molitvi spominjate tudi vseh, ki so se udeležili tečaja Alfa.

SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV

Zahvalna nedelja. Vabljeni, da se prijavite v pisarni vsi, ki v tem letu praznujete (5, 10, 15, 20 … let).

DRUŽINSKA KATEHEZA

Vabljeni na družinsko katehezo, ki bo 22. 10. 2022 ob 16.00. Zaključili bomo z večerno sveto mašo

Svete maše

Nedelja, 9. oktober 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Silva Kolenik in sorodniki
† Škrabl Močnik Frančiška
19.00 v zahvalo
† Marija, Silva in Andrej Cene ter † Vodišeki
Ponedeljek, 10. oktober 2022
19.00 po namenu
Torek, 11. oktober 2022
19.00 † sorodniki in botri
† Anton Kračun in starša Žvegler,
sestra Marija in brat Edi
Sreda, 12. oktober 2022
08.00 † Maks Bastl
† Stritih, Kačičnik in Toplišek
† družina Koželj in Barbara Pavlič
Četrtek, 13. oktober 2022
19.00 molitev pred Najsvetejšim
† Slavica Tovornik obl.
† Alojz Gregl (8. dan)
† Zalika Škorjanc (8. dan)
Petek, 14. oktober 2022
19.00 † Avgust Danilo Pucer

Sobota, 15. oktober 2022
10.00 za naše birmance
19.00 † Fran Mirdita (30. dan)
† Milan Einsidler (30.dan)
Nedelja, 16. oktober 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Marica Lubej
† Mira Reberšak (30. dan)
† v družinah Gajšek in Kolar
19.00 † Pejovnik Stane (obletnica)
† Marija Črnič obl.

27. nedelja med letom-rožnovenska, 2. 10. 2022 2. - 9. oktober 2022

SREČANJE MINISTRANTOV

Sobota, 8. 10., ob 10. uri. Vabljeni vsi aktivni in tudi novi ministranti.

SREČANJE STAREJŠIH

SOBOTA, 8. 10. 2022, ob 15.00. Začeli bomo s sveto mašo in se po njej zadržali v naši župnijski dvorani na kratkem druženju. Pol ure pred mašo bo tudi priložnost za sveto spoved, med mašo pa boste lahko prejeli tudi bolniško maziljenje.

VERA IN LUČ

V nedeljo, 9. 10. 2022, ob 14.30. Prav tako vabljeni prijatelji in tudi družine, ki imate osebe z motnjami v razvoju.

PRIPRAVA NA SV. BIRMO, ki bo 15.10. 2022 ob 10.00:

Birmanska devetdnevnica, ki bo potekala v različnih delih. Vabljeni, da naše birmance spremljate z molitvijo.

Mesec oktober je mesec rožnega venca. Povabljeni, da okrepimo osebno in družinsko molitev. Vabljeni, da tudi z molitvijo rožnega venca podpiramo in prosimo za našo župnijo. Vabljeni, da se v molitvi spominjate tudi vseh, ki se bodo udeležili tečaja Alfa.

V mesecu oktobru skrbijo za našo cerkev verniki iz Ostrožnega in Lave.

V tem tednu skupaj z župnijo sv. Danijela začenjamo TEČAJ ALFA. Namenjen je vsem, ki želijo poglobiti svojo vero, doživeti oseben stik z Bogom ali iščejo odgovore na življenjska vprašanja. Če bi se želel še kdo prijaviti, lahko to stori do torka.

SREČANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV

Zahvalna nedelja. Vabljeni, da se prijavite v pisarni (5, 10, 15, 20 … let).

Svete maše

Nedelja, 2. oktober 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Golavšek Andrej (obletnica)
† Leber Srečko in † starši ter Jože in Frančiška Šalekar
† Štefan Lesjak
19.00 † Nanika Škrabl Močnik
Ponedeljek, 3. oktober 2022
19.00 † starši Šprajc
Torek, 4. oktober 2022
19.00 † starši, bratje in sestre družine Šef
po namenu
Sreda, 5. oktober 2022
08.00 † v priprošnjo sv. Jožefa za Cerkev na Slovenskem
Četrtek, 6. oktober 2022
19.00 molitev pred Najsvetejšim
za vse pozabljene, zapuščene, izgubljene in oddaljene
v zahvalo
Petek, 7. oktober 2022
19.00 † Ivanka Petrovič
† Lajšman Slavko (m)
na priprošnjo Marije, Kraljice rožnega venca, za domovino
Sobota, 8. oktober 2022
19.00 † Franc Knez
† Angelca Dobovičnik in Gorenc Anton
† Jože Obran (obl.), † v družinah Obran, Zorko, Novak, Šuen in Filomena Nemec
† Helena Švigelj (obl.)
Nedelja, 9. oktober 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Silva Kolenik in sorodniki
† Škrabl Močnik Frančiška
19.00 v zahvalo
† Marija, Silva in Andrej Cene ter † Vodišeki

Slomškova nedelja, 25. 9. 2022 25. september - 2. oktober 2022

PRIPRAVA NA SV. BIRMO, ki bo 15.10. ob 10.00:

Birmanski Vikend 30. 9. – 2. 10. 2022

Birmanska devetdnevnica, ki bo potekala v različnih delih. Vabljeni, da naše birmance spremljate z molitvijo.

Mesec oktober je mesec rožnega venca. Povabljeni, da okrepimo osebno in družinsko molitev. Vabljeni, da tudi z molitvijo rožnega venca podpiramo in prosimo za našo župnijo. Vabljeni, da se v molitvi spominjate tudi vseh, ki se bodo udeležili tečaja Alfa.

Na zahvalno nedeljo načrtujemo zahvalno sveto mašo za zakonce jubilante. Vabljeni, da se prijavite v pisarni (5, 10, 15, 20 … let)

V začetku oktobra skupaj z župnijo sv. Danijela začenjamo TEČAJ ALFA. Namenjen je vsem, ki želijo poglobiti svojo vero, doživeti oseben stik z Bogom ali iščejo odgovore na življenjska vprašanja. Vabi-mo vas, da se zaradi lažje organizacije prijavite preko spletne prijavnice (QR koda) ali v pisarni.

V mesecu oktobru bomo začeli tudi s svetopisemskimi uricami za predšolske otroke (3-6 let). Srečanja bodo 2× mesečno ob četrtkih ob 17h.

Svete maše

Nedelja, 25. september 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Terezija in Albin Pipinič obl.
† Marica Lubej
† starša Franc in Gabrijela Škorjanec (obl.) in sorodniki
19.00 † Gracija [m] Oparenovič in sestre
† Hedvika Rojc
Ponedeljek, 26. september 2022
19.00 † Franc Jesenek
za uspešen začetek in konec novega šolskega
† Mira Reberšak- 8. dan
Torek, 27. september 2022
19.00 † Štefan Keršmanc (obl.)
† Vesna in Rudolfa Gajšak, Slavko in Đurđica Henč
Sreda, 28. september 2022
08.00 † Janez Budin, Stanislava in Franc Budin
† Stanko Ratajc, starši Ratajc in Avbreht
† Rakuša Frančiška in Anton ter Jernejc Leopold
Četrtek, 29. september 2022
19.00 molitev pred Najsvetejšim
† Mihael Tursan
† Mihael Jurički
Petek, 30. september 2022
19.00 † Ana Apat
† Oštir Dragica
Sobota, 1. oktober 2022
19.00 † Slavko Pesan in družina Kadilnik
Nedelja, 2. oktober 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Golavšek Andrej (obletnica)
† Leber Srečko in † starši ter Jože in Frančiška Šalekar
† Štefan Lesjak
19.00 † Nanika Škrabl Močnik

25. nedelja med letom, 18. 9. 2022 18. - 25. september 2022

SESTANEK S STARŠI BIRMANCEV

V torek, 20. 9. 2022 bo po večerni sv. maši (19:25) sestanek s starši birmancev, kjer boste lahko dobili vse potrebne informacije glede letošnje birme.

VEROUK ŠOLSKEM LETU 2022-2023

Začeli smo z veroučnim letom. V tem tednu začenjamo s prvimi ura-mi. Starši vabljeni, da otroka čim prej prijavite s prijavnico, ki jo lahko najdete na spletni strani ali v cerkvi.

V začetku oktobra skupaj z župnijo sv. Danijela začenjamo TEČAJ ALFA. Namenjen je vsem, ki želijo poglobiti svojo vero, doživeti oseben stik z Bogom ali iščejo odgovore na življenjska vprašanja. Vabimo vas, da se zaradi lažje organizacije prijavite preko spletne prijavnice (QR koda) ali v pisarni.

V mesecu oktobru bomo začeli tudi s svetopisemskimi uricami za predšolske otroke (3-6 let). Srečanja bodo 2× mesečno ob četrtkih ob 17h.

Svete maše

Nedelja, 18. september 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Zupan Peter
† Stanko ob obl., starši Golavšek in Brežnik
ter brata Ivan in Mirko
† Milica in Martin Bobek ter Katarina Leskovar
† Zupanc Herman (obl.) in Anton Tojnko
19.00 za uspešen začetek in konec novega šolskega
in veroučnega leta
Ponedeljek, 19. september 2022
19.00 † Milan Einsidler
† Angela Dobovičnik (30. dan)
† Angela in Martin (obl.) Vrbovšek ter
vsi † iz družine Vrbovšek
na priprošnjo Marije Kraljice Miru in sv. Jožefa za domovino ter Cerkev na Slovenskem
Torek, 20. september 2022
19.00 † Zdovc Jože (obl.) in vse † v družini Zdovc
Sreda, 21. september 2022
08.00 † Julka in Jure Žagar
Četrtek, 22. september 2022
19.00 molitev pred Najsvetejšim
† Neža in Jožef Tovornik (obl.)
† Vinko Jecl, starši in sorodniki
† starši in sorodniki Lukovnjak in v zahvalo za 70 let življenja
Petek, 23. september 2022
19.00 za duše v vicah
† Marija Žavbi
† Lugarič Štefan
Sobota, 24. september 2022
19.00 † Mlakar Leopold
† Fran Mirdita (8. dan )
Nedelja, 25. september 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Terezija in Albin Pipinič obl.
† Marica Lubej
† starša Franc in Gabrijela Škorjanec (obl.) in sorodniki
19.00 † Gracija [m] Oparenovič in sestre
† Hedvika Rojc

24. navadna nedelja, 11. 9. 2022 11. - 18. september 2022

S septembrom se poviša dar za sv. mašo, ki bo odslej znašal 23€. Sprememba je na področju celotne Slovenije.

SKAVTI CELJE 2 vabijo: Postani del velike skavtske družine in naj skavtski duh zakraljuje v tvojem srcu! S srečanji pričnemo v oktobru, prijave pa sprejemamo na:

- bobri in bobrovke: 6-7 let: 051 301 251 (Špela)

- volčiči in volkuljice: 8-10 let: 051 455 904 (Ema)

- izvidniki in vodnice: 11- 15 let: 040 597 109 (Janez)

- popotniki in popotnice: 16-20 let: 051 715 652 (Ula)

- voditelji in voditeljice: 21+ let: 030 355 491 (David)

TEČAJ ALFA

V začetku oktobra skupaj z župnijo sv. Danijela začenjamo. Namenjen je vsem, ki želijo poglobiti svojo vero, doživeti oseben stik z Bogom ali iščejo odgovore na življenjska vprašanja. Vabimo vas, da se zaradi lažje organizacije prijavite preko spletne prijav-nice (QR koda) ali v pisarni

Konec septembra/začetek oktobra nas čaka birmanski vikend, birma pa v sredini oktobra (15. 10.). Po birmi se devetošolci priključijo mladinskemu verouku, ki bo ob petkih zvečer po večerni sveti maši.

Letos planiramo tudi družinske oratorijske dneve (družinsko katehezo) 1× mesečno (4. sobota v mesecu med 16-19h). Prvo srečanje bo v soboto, 24. 9. 2022. Več na veroučni prijavnici.

V mesecu oktobru bomo začeli tudi s svetopisemskimi uricami za predšolske otroke (3-6 let). Srečanja bodo 2× mesečno ob četrtkih ob 17h.

Svete maše

Ponedeljek, 12. september 2022
19.00 v zahvalo in prošnja za blagoslov in Božje varstvo
† s. Mimika Omerzel
Torek, 13. september 2022
19.00 † Jože Brilej
† Jakob in Amalija Pogačar
† Ana Mirnik (8. dan)
Sreda, 14. september 2022
08.00 † Marija Pevec
Četrtek, 15. september 2022
19.00 molitev pred Najsvetejšim
† Jožefa Mirnik
Petek, 16. september 2022
19.00 † Milena Kuder
Sobota, 17. september 2022
19.00 † Erika Polak
† Martin Guzej, starši Golec
† starša Ano in Karli Gaberšek
Nedelja, 18. september 2022
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Zupan Peter
† Stanko ob obl., starši Golavšek in Brežnik
ter brata Ivan in Mirko
† Milica in Martin Bobek ter Katarina Leskovar
† Zupanc Herman (obl.) in Anton Tojnko
19.00 za uspešen začetek in konec novega šolskega
in veroučnega leta
“ Največ da tisti, ki da z veseljem. ”
- sv. Mati Terezija