Oznanila

1.postna nedelja, 18. 2. 2024 18. - 25. februar 2024

»V puščavi je bil štirideset dni in satan ga je skušal. Bil je med zvermi in angeli so mu stregli« (Mr 1,13)

POSTNE KATEHEZE

Vabljeni v torek, 20. 2. 2024 k prvi od štirih postnih katehez o čuječnosti in molitvi. Kateheze z naslovom Poslušati je ljubiti je pripravil Matej Pirnat in bodo potekale v postnih torkih po večerni sv. maši (18:30) v naši dvorani. Vabljeni.

POD ZAHEJEVIM DREVESOM

V četrtek bo redno mesečno srečanje skupine »Pod Zahejevim drevesom«, kjer se bomo tokrat pogovarjali o razlogih za verovanje. Skupina je odprta za vse, ki bi želeli malo poklepetati, se česa naučiti in deliti svoje izkušnje.

p. Vili Lovše vabi na ogled svoje spletne strani DuhovniOdmiki.com - za postne spodbude in priložnosti duhovnih vaj.

ROMANJE V MEĐUGORJE

Oznanjamo romanje v Međugorje od 27. 4. do 30. 4. 2024. Cena je 175€. Prijavite se Marinki v pisarni.

PREPISOVANJE EVANGELJSKIH ODLOMKOV

Še vedno vabimo k sodelovanju vse, ki bi želeli sodelovati v akciji prepisovanja nedeljskih evangeljskih odlomkov.

V mesecu februarju skrbijo za lepoto našega svetišča verniki iz Nove vasi. Lepo naprošeni vsako sredo po sveti maši.

Svete maše

Nedelja, 18. februar 2024
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 v zahvalo in za zdravje, ter † Franc Horvat
† starši in trije bratje Cocej ter Slavko Vetrih
† starši Jagodič in Mestinšek ter za zdravje
† Matko Anton (obl.) ter † starši, bratje in sestre, Kukec Ivan in Angela ter bratje in sestre
18.00 † Ostruhovi
† Rado Pinter
† Franc Bencik 8.dan
Ponedeljek, 19. februar 2024
18.00 † Jožica Zupanc obl. in Fanika in Jože Zupanc
Edi in Danica Tajnšek
Torek, 20. februar 2024
18.00 † Ana Arnšek (obl.)
† Marica Blatnik
† Neža Mihovljanec (8.dan)
† Andrej Jesenek (obl.)
Sreda, 21. februar 2024
08.00 † družina Pasarič
Četrtek, 22. februar 2024
18.00 17:30 molitev pred Najsvetejšim
v zahvalo za sv. krst
po namenu
Petek, 23. februar 2024
18.00 17:30 križev pot
† Anton Košec 30.dan
† Jože Kolenc obl.
Sobota, 24. februar 2024
18.00 † Marica Blatnik 8. dan
Nedelja, 25. februar 2024
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Marija Skale obl., družini Skale in Glinšek
† Slavica in Matija Šprem, Drago in Jože Šprem, Jagica in Terezija Jakše ter Katica in Dragutin Sajko
† Ljudmila Plahuta obl.
18.00 † Leopold Mlakar obl.

6. nedelja med letom, 11. 2. 2024 11. - 18. februar 2024

6 navadna nedelja

Jezus se ga usmili, stegne svojo roko, se ga dotakne in mu reče: »Hočem, bodi očiščen« (Mr 1,41).

Škof Maksimilijan je na nedeljo Božje besede, 21.1.2024 v celjski stolnici za celotno celjsko škofijo razglasil LETO MOLITVE. Sveti oče je namreč vso Cerkev pozval, naj se v letu 2024, ki je leto pred jubilejnim letom 2025, ko bomo obhajali sveto leto naše vere, na to sveto leto pripravljamo s poglobljeno molitvijo. Z molitvijo, ki naj bo sad našega pogovora, našega preprostega zaupanja v Gospoda in v njegovo Besedo in njegovo navzočnost med nami.

V torek je pustni torek, zato verouk odpade.

PEPELNICA

V sredo začenjamo postni čas. Vabljeni k svetim mašam in obredu pepeljenja ob 8. in 18. uri.

POSTNE KATEHEZE

V sklopu malih skupin za duhovno rast bodo tudi v letošnjem postnem času ob torkih potekale postne kateheze, ki jih je pripravil Matej Pirnat z naslovom: »POSLUŠATI JE LJUBITI!« Kateheze o čuječnosti in molitvi bodo ob torkih po sveti maši: 20. 2, 5. 3., 12. 3. in 19. 3. 2024

ROMANJE V MEĐUGORJE

Oznanjamo romanje v Međugorje od 27. 4. do 30. 4. 2024. Cena je 175€. Prijavite se Marinki v pisarni.

Še vedno vabimo k sodelovanju vse, ki bi želeli sodelovati v akciji prepisovanja nedeljskih evangeljskih odlomkov.

V mesecu februarju skrbijo za lepoto našega svetišča verniki iz Nove vasi. Lepo naprošeni vsako sredo po sveti maši.

Svete maše

Nedelja, 11. februar 2024
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 za zdravje v družini
† Angela Zorinić (8. dan) in Jože Zorinić
† Vid Preložnik st.
18.00 po namenu
Ponedeljek, 12. februar 2024
18.00 † Stanislava Kavčič in † sorodniki
† Alojz Kure
† Ana in Slavko Gašparuš
Torek, 13. februar 2024
18.00 po namenu
Sreda, 14. februar 2024
08.00 po namenu
18.00 † Toni Tome
† Slavica Pokupec
† Marjan Koštomaj obl.
po namenu
Četrtek, 15. februar 2024
18.00 17:30 molitev pred Najsvetejšim
† Božo Perper, starši in brati Novak, Malči Meh
† Marica Blatnik
Petek, 16. februar 2024
18.00 † Emil Petek 8.dan
Sobota, 17. februar 2024
18.00 † Franc Košec obl.
† Milan Putnik
Nedelja, 18. februar 2024
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 v zahvalo in za zdravje, ter † Franc Horvat
† starši in trije bratje Cocej ter Slavko Vetrih
† starši Jagodič in Mestinšek ter za zdravje
† Matko Anton (obl.) ter † starši, bratje in sestre, Kukec Ivan in Angela ter bratje in sestre
18.00 † Ostruhovi
† Rado Pinter
† Franc Bencik 8.dan

5. nedelja med letom, 4. 2. 2024 4. - 11. februar 2024

»Zjutraj, ko je bilo še zelo temno, je vstal in odšel ter se napotil na samoten kraj in je tam molil« (Mr 1,35)

V četrtek je kulturni praznik, zato tudi verouk odpade. Vabljeni, da ta dan preživite ob dobri knjigi ali kakšnem kulturnem dogodku.

PREPISOVANJE EVANGELJSKIH ODLOMKOV:

Še vedno vabimo k sodelovanju vse, ki bi želeli sodelovati v akciji prepisovanja nedeljskih evangeljskih odlomkov. V zakristiji je seznam, na katerega se lahko vpišete. Ob vpisu do-bite besedilo za prepisovanje in poseben papir. Vabljeni, da prepisani odlomek prinesete vsaj do petka, da ga bomo na določeno nedeljo lahko uporabili pri sveti maši.

Molimo za naše birmance, ki so vstopili v bližnjo pripravo na sveto birmo. V prihodnjem tednu smo na duhovnem vikendu v Preboldu, zato še posebej naprošeni, da nas podprete z molitvijo.

V nedeljo je praznik Lurške Matere božje in svetovni dan bolni-kov. Z geslom »Ni dobro za človeka, da je sam«. se papež Frančišek obrača na nas: »Bolni, krhki in ubogi so v srcu Cerkve in morajo biti tudi v središču naše človeške pozornosti in pastoralnih prizadevanj. Ne pozabimo tega! In zaupajmo se Presveti Mariji, Zdravju bolnikov, naj prosi za nas in nam pomaga, da bomo ustvarjalci bližine in bratskih odnosov.«

ČIŠČENJE CERKVE

V mesecu februarju skrbijo za lepoto našega svetišča verniki iz Nove vasi. Lepo naprošeni vsako sredo po sveti maši.

Svete maše

Nedelja, 4. februar 2024
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Rado Pinter
† Janez Kužner (obletnica)
18.00 † Janez Sumrak
† Gorjup Marija, Debelak Matilda, Jazbec Olga, Volgemut Irena
Ponedeljek, 5. februar 2024
18.00 † Karmen Ožek
Torek, 6. februar 2024
18.00 † Nada Jermol
Sreda, 7. februar 2024
08.00 v zahvalo
Četrtek, 8. februar 2024
18.00 17:30 molitev pred Najsvetejšim
† duhovnika Jože Klekl in Jože Godina
Petek, 9. februar 2024
18.00 † Alojzij Kladnik 8.dan
† Adolf obl. in Marija Navodnik
Sobota, 10. februar 2024
18.00 † Angela in Vinko Rus ter za zdravje
† Ljudmila Cizej
Nedelja, 11. februar 2024
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 za zdravje v družini
† Angela Zorinić (8. dan) in Jože Zorinić
† Vid Preložnik st.
18.00 po namenu

4. nedelja med letom, 28. 1. 2024 28. januar - 4. februar 2024

»Strmeli so nad njegovim naukom, ker jih je učil, kakor kdor ima oblast« (Mr 1,22)

V tem tednu so prvi četrtek, petek, sobota in nedelja v mesecu. V petek bodo tudi redni obiski bolnikov

PRAZNIK JEZUSOVEGA DAROVANJA – SVEČNICA

V petek, 2. 2. 2024, je praznik Gospodovega darovanja. Sveti maši bosta ob 8. in 18 uri.

V soboto, 3. 2. bomo v naši župniji gostili škofijsko sinodalno sreča-nje voditeljev skupin. Priporočamo jih v molitev.

PREPISOVANJE EVANGELJSKIH ODLOMKOV

Ob nedelji Božje besede je v naši župniji nastala pobuda prepisovanja nedeljskih evangeljskih odlomkov. Pred leti smo v naši župniji prepisali odlomke iz Lukovega evangelija, letos pa bi se lotili evangelija po Marku.

Kako lahko sodelujete?

V zakristiji pa je seznam, na katerega se lahko vpišete. Ob vpisu dobite besedilo za prepisovanje in poseben papir. Vabljeni, da prepisani odlomek prinesete vsaj do petka, da ga bomo na določeno nedeljo lahko uporabili pri sveti maši.

ČIŠČENJE CERKVE

V mesecu februarju skrbijo za lepoto našega svetišča verniki iz Nove vasi. Lepo naprošeni vsako sredo po sveti maši.

Na mnogih koncih domovine trenutno potekajo Alfa srečanja. V naši škofiji v Velenju, Šentjurju, Trbovljah in na Polzeli. V Sloveniji pa potekajo še na šestih drugih lokacijah. Alfa srečanj se udeležuje več kot 300 ljudi (ter veliko število prostovoljcev, ki srečanja pripravljajo). Molimo zanje!

Svete maše

Nedelja, 28. januar 2024
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Marija Koprivnik obl. in Olga Hotko
† Darinka Korez Lipovšek (obl.)
za zdravje
18.00 Anica Krajnc
Ponedeljek, 29. januar 2024
18.00 po namenu
† Bitenc Angela in Anton ter † Danijel Kralj
Torek, 30. januar 2024
18.00 † Zofija in Vinko Krempuš
Sreda, 31. januar 2024
08.00 † Erika Polak
Četrtek, 1. februar 2024
18.00 17:30 molitev pred Najsvetejšim
vsi pozabljeni, zapuščeni, izgubljeni in oddaljeni
Petek, 2. februar 2024
08.00 † Terezija in Anton Pilko, Marija Junež
18.00 † Damijan, Štefka, Janez in Fanči Senica
† Ana in Anton Vodovnik obl.
† Anton Košec (8. dan)
Sobota, 3. februar 2024
18.00 † Marija Pevec
Nedelja, 4. februar 2024
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Rado Pinter
† Janez Kužner (obletnica)
18.00 † Janez Sumrak
† Gorjup Marija, Debelak Matilda, Jazbec Olga, Volgemut Irena

3. nedelja med letom- NEDELJA BOŽJE BESEDE, 21. 1. 2024 21. - 28. januar 2024

MOLITEV ZA EDINOST KRISTJANOV

V četrtek, 25. januarja, bo sklep tedna molitve za edinost kristjanov v celjski stolnici, ob 19. uri. Sveto mašo bo vodil škof Maksimilijan. Vabljeni.

NEDELJA BOŽJE BESEDE

Današnja nedelja Božje besede nas vabi, da bi okrepili svoj odnos do Božje besede. Vabi nas k hvaležnosti in po drugi strani k poglobitvi. V letošnjem bogoslužnem letu ob nedeljah prebiramo odlomke iz Markovega evangelija

Slovensko biblično gibanje pa nas letos na prav poseben način spodbuja k poglabljanju v Markov evangelij in sicer s prepisovanjem le-tega. Tako je v naši župniji letos nastala ideja, da bi nadaljevali s prepisovanjem nedeljskih evangeljskih odlomkov. Pred leti smo v naši župniji prepisali odlomke iz Lukovega evangelija, letos pa bi se lotili evangelija po Marku.

Kako bo akcija potekala v praksi?

Preprosto. Izberite nedeljo. V zakristiji pa je seznam, na katerega se lahko vpišete. Ob vpisu dobite besedilo za prepisovanje in poseben papir. Vabljeni, da prepisani odlomek prinesete vsaj do pet-ka, da ga bomo na določeno nedeljo lahko uporabili pri sveti maši.

ČIŠČENJE CERKVE

V mesecu januarju skrbijo za lepoto našega svetišča verniki iz Ostrožnega in Lave. Lepo naprošeni vsako sredo po sveti maši.

V ponedeljek, 22. 1. 2024, bo po sv. maši srečanje biblične skupine.

Molitveno vabilo

Molimo za naše birmance, ki so vstopili v bližnjo pripravo na sveto birmo.

Svete maše

Nedelja, 21. januar 2024
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † starši, bratje in sestre Knez,
mož Franc Bevc in zet Jože Trupej
18.00 po namenu
Ponedeljek, 22. januar 2024
18.00 † Dolfi Strašek, Slavko Klemenčič in Jernej Fidler
† Karl Ceraj obl. ter Ivan in Jelka Lužar
Torek, 23. januar 2024
18.00 † Zvonko Gačnik, sorodniki in † v družini Cvelbar
† v družinah Šturbej in Penič
† Slavica Pokupec 8. dan
Sreda, 24. januar 2024
08.00 † Alojzij in Marija Plavčak
Četrtek, 25. januar 2024
18.00 17:30 molitev pred Najsvetejšim
† Ilonka Kovač (obletnica)
† Alojz Ovtar ter Minka in Martin Kolar
Petek, 26. januar 2024
18.00 † za vse duše, potrebne božjega usmiljenja
Sobota, 27. januar 2024
18.00 † Anuška Tasič (obletnica)
Nedelja, 28. januar 2024
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Marija Koprivnik obl. in Olga Hotko
† Darinka Korez Lipovšek (obl.)
za zdravje
18.00 Anica Krajnc

2. nedelja med letom, 14. 1. 2024 14. - 21. januar 2024

V sredo ob 18. uri bo ponovno srečanje vseh udeležencev in ekipe, ki so oblikovali letošnja Alfa srečanja.

VERSKI TISK

V mesecu januarju vabljeni, da obnovite naročnine za verski tisk. Naročniki bodo odslej dobivali verski tisk na dom. Posamezne številke verskega tiska lahko vedno dobite v Mohorjevi knjigarni v mestu.

ČIŠČENJE CERKVE

V mesecu januarju skrbijo za lepoto našega svetišča verniki iz Ostrožnega in Lave. Lepo naprošeni vsako sredo po sveti maši.

MALE SKUPINE

V četrtek po večerni sveti maši bo prvo letošnje srečanje 'Pod Zahejevim drevesom'. Tokrat se bomo pogovarjali o temi o obstoju Boga. Vabljeni stari in novi člani. Dobivamo vsak tretji četrtek v mesecu po večerni sv. maši.

V mesecu januarja se v bližnji in daljni okolici začenja 6 Alfa srečanj: v preteklem tednu – na Polzeli, v Velenju in Trbovljah. 16. januarja – v Šentjurju, 17. januarja v Dravogradu in 18. januarja v Slovenj Gradcu. Molimo zanje!

Svete maše

Nedelja, 14. januar 2024
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
18.00 † Marija Vučko iz Dolnje Bistrice
Ponedeljek, 15. januar 2024
18.00 † Ivan Carović obl.
Torek, 16. januar 2024
18.00 po namenu
Sreda, 17. januar 2024
08.00 † duhovnik Ciril Sorč
† Toni Tome
Četrtek, 18. januar 2024
18.00 17:30 molitev pred Najsvetejšim
† Elizabeta Slejkovec in Anika Petek
Petek, 19. januar 2024
18.00 † Janko Lah, Magda in Franc Čakš
Sobota, 20. januar 2024
18.00 † Anton Kerner
Nedelja, 21. januar 2024
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † starši, bratje in sestre Knez,
mož Franc Bevc in zet Jože Trupej
18.00 po namenu

JEZUSOV KRST, 7. 1. 2024 7. - 14. januar 2024

VEROUK

V tem tednu začenjamo redni verouk.

BOŽIČ

: Hvala vsem, ki ste kakor koli pomagali in oblikovali pozitivno izkušnjo letošnjega božiča in vložili v našo župnijo svoje talente, čas, znanje … Tako smo ustvarili lepo okolje za srečanje z Bogom

ČIŠČENJE CERKVE

V mesecu januarju skrbijo za lepoto našega svetišča verniki iz Ostrožnega in Lave. Lepo naprošeni vsako sredo po sveti maši.

Kulturni dogodki

Koncert Gimnazije Celje – center, 10. 1. 2024, ob 18:00

Koncert Vokalne skupine cvet, 11. 1. 2024, ob 18:30

STATISTIKA leta 2023

V letu 2023 je bilo pri nas krščenih 21 otrok (od tega 13 deklic in 8 fantov). Verouk: Najmlajšo veroučno skupino (1. in 2. razred skupaj) obiskuje približno 19 otrok (od tega pribl. 6 prvošolcev). Leta 2014 je bilo 67 krstov, leta 2015 pa 60. (Če bi vsi krščeni v teh letih prišli k verouku bi bilo v prvih dveh razredih okoli 80 otrok …) Na prvo obhajilo se letos pripravlja okoli 31 otrok (od tega 6 starejših). Na zakrament svete birme se pripravlja 26 devetošolcev. Sveti zakon sta v letu 2023 v naši župniji sklenila dva para. V letu 2023 smo se poslovili od 82 naših bratov in sester (39 moških in 43 žensk). K nedeljskem bogoslužju je lani v povprečju prihajalo 454 ljudi.  

ALFA

V mesecu januarja se v bližnji in daljni okolici začenja 6 Alfa srečanj: 10. januarja – na Polzeli, v Velenju in Trbovljah. 16. januarja – v Šentjurju, 17. januarja v Dravogradu in 18. januarja v Slovenj Gradcu. Na Alfa srečanja lahko koga povabite, se jih udeležite ali molite za vse, ki se jih bodo udeležili, in tiste, ki jih pripravljajo. Srečanja so od-lična priložnost za odkrivanje osnov krščanske vere v odprtem in prijetnem

Svete maše

Nedelja, 7. januar 2024
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Anton Ključarić
18.00 po namenu
Ponedeljek, 8. januar 2024
18.00 † Marija in Valerij Grabar obl.
Torek, 9. januar 2024
18.00 † Denis Skok in Stane Ropret
† Marija (obl.)in Jože Vrbek ter njuni starši
† Vida Zajc ob obl.
Sreda, 10. januar 2024
08.00 † Ivan Bastl obl.
Četrtek, 11. januar 2024
18.00 17:30 molitev pred Najsvetejšim
† Olga Dečman obl.
Petek, 12. januar 2024
18.00 † Stanislava Kavčič 30.dan in † sorodniki
Sobota, 13. januar 2024
10.00 † Marjan Koštomaj
18.00 † Franc Bovha in † v družini Otorepec
† Frančiška Mirnik obl. in starši
Nedelja, 14. januar 2024
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
18.00 † Marija Vučko iz Dolnje Bistrice

BOŽIČ 2023, 24. 12. 2023 24. - 31. december 2023

Na božič se spominjamo, kako je pred dva tisoč leti v naš precej prazen svet na zelo otipljiv način vstopil Bog sam. »Jaz sem prišel, da bi imeli življenje in ga imeli v obilju,« je dejal sam o sebi. Ko bomo zrli v jaslice, ki to staro zgodbo želijo na novo oživiti, se spomnimo, kakšno okolje je izbral za svoj prihod na svet. Ni izbral urejenega, mirnega in brezskrbnega življenja. Izbral je revščino, negotovost in celo nesprejetost in preganjanje. Pogoj, da vstopi v naše življenje ni 'urejeno in mirno življenje'. Bog ja vajen »štale«. Torej, nič se ne boj, če tvoje življenje ni tako zelo urejeno in mirno ... Jezusu so bili tisti, ki hrepenijo, želijo in iščejo vedno še posebno pri srcu. Povabi Jezusa v svoje življenje, prisluhni mu in ga prosi, naj te vodi! Ob spominu na Jezusovo rojstvo vam letos želim, da bi se na novo srečali z njim. Želim vam, da o njegovi ljubezni ne bi mogli molčati in da bi vas njegova ljubezen vnela za nove življenjske izzive.

Blagoslovljen božič in srečno 2024! župnik David s sodelavci

ŠTEFANOVO – 26. 12. 2023: Na god mučenca Štefana bosta sveti maši ob osmi in deseti uri. Večerne svete maše tukaj ne bo.

Veroučne počitnice bodo do 7. januarja.

BOŽIČNI BLAGOSLOV

Božični čas je lepa priložnost, da se srečamo in skupaj prosimo za Božji blagoslov. Če bi želeli blagosloviti vaš dom, se obrnite na pisarno ali direktno na župnika, da se dogovorimo za termin.

MARIJA, BOŽJA MATI

V ponedeljek, 1. 1. 2024 bodo svete maše na praznik Marije Božje Matere po nedeljskem razporedu. To je tudi dan, s katerim zaključimo osemdnevno praznovanje božičnega praznika. Hkrati pa bomo pri svetih mašah Gospoda prosili za blagoslov v letu, v katerega bomo vstopili.

KONCERTI IN KULTURNI DOGODKI

TOREK, 26. 12. 2023, ob 16h in 19:30 bo v Narodnem domu Novo-letni koncert Celjskega godalnega orkestra.

SREDA, 27. 12. 2023, bo ob 18.30 v naši cerkvi koncert APZ Karla Destovnika Kajuha in Okteta Jurija Dalmatina.

SOBOTA, 30.12.2023, ob 16.00 – Ljubitelji jaslic iz Lokrovca in Dobrove bodo z glasbenimi prijatelji za vas ponovno uprizorili Božično zgodbo – tokrat v cerkvi sv. Danijela.

SREDA, 10. 1. 2024, bo ob 18.00 v naši cerkvi novoletni koncert Gimnazije Celje – center.

ČETRTEK, 11. 1. 2024 bo ob 18.30 v naši cerkvi koncert Vokalne skupine CVET.

SKUPINE ZA DUHOVNO RAST V NAŠI ŽUPNIJI

Bi želeli globlje spoznati našo vero? Iščete odgovore na svoja vprašanja? Pridružite se nam v kakšni od župnijskih skupin za rast v veri.

SVETOPISEMSKA SKUPINA

SVETOPISEMSKA SKUPINA – Svetopisemska skupina se zbira dvakrat mesečno (drugi in četrti ponedeljek v mesecu – po maši). Na srečanjih se družimo ob Božji besedi, ki jo prebiramo od sreča-nja do srečanja. V skupini so dobrodošli vsi, tako začetniki, kot ‘stari znanci’ Svetega pisma. Dobrodošli tudi vsi, ki bi želeli redno prihajati na srečanja, kot tudi tisti, ki bi prišli zgolj občasno

Termini srečanj:

18:30: 8. 1. 2024, 22. 1., 12. 2., 26. 2., 11. 3., 25. 3.

19:30: 8. 4., 22. 4., 13. 5. in 27. 5.

»POD ZAHEJEVIM DREVESOM«

Na srečanjih lahko spoznate druge ljudi, izmenjate ideje, razisku-jete svoja prepričanja in razmišljate o vprašanjih, ki so zares po-membna. Vsako srečanje vključuje kratek film in čas za pogovor. Dobrodošel vsakdo. Srečanja bodo potekala v sproščenem vzdušju in sicer vsak tretji četrtek v mesecu po večerni maši.

Termini srečanj

18:30: 18. 1., 15. 2., 21. 3. 19:30: 18. 4., 23. 5.

POSTNE KATEHEZE

Tudi v letošnjem postnem času bodo pri nas postne kateheze. Kakor vsako leto se bomo v sklopu tedenskih srečanj odkrivali kakšnega od vidikov naše zakladnice vere. Srečanja bodo ob četr-tkih v postnem času po večerni sveti maši. Kateheze bo tudi letos pripravil Matej Pirnat

ALFA SREČANJA

Alfa srečanja so odlična priložnost za odkrivanje vere, življenja in smisla. Alfa srečanja potekajo v mesecu januarju v okoliških žup-nijah: Šentjur, Polzela, Velenje, Trbovlje … in še kje. Več informacij na njihovih spletnih straneh. Odlična priložnost, da na srečanje povabite še koga, ki mu privoščite, da na svež način odkrije lepoto vere ali spozna Jezusa.

Svete maše

Nedelja, 24. december 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Damijan Senica
18.00 † Frančiška in Ivan Vošinek
21.00 † Sikošek Terezija in Franc
† Slavko obl. in Anica Očko
† Helena in Janez Skoporec ter Franc in sorodniki Jesenek
23.59 † Rado Pinter
Ponedeljek, 25. december 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Janez Potočnik in vsi † iz družin Potočnik in Hrastar
† Anica Krajnc
† Kristina, Štefan in Danica Godina
18.00 † Marija Robič
† Jože Kolenc
Torek, 26. december 2023
08.00 † Štefan Šorn
10.00 † Štefan Jurman
† Štefka Forjan obl.
† Štefka in Ivan Kovačič
† Štefka Senica 30.dan
† Štefan Lesjak in zdravje v družini
† Štefan in družina Lugarič, Pepca Lazički in družina Drevenšek
Sreda, 27. december 2023
08.00 † Kramer Stanko in starši
† Terezija in Anton Pilko, Tilka in Drago Koren
Četrtek, 28. december 2023
18.00 17:30 molitev pred Najsvetejšim
po namenu
Petek, 29. december 2023
18.00 † Stjepan (30. dan) in Nada Škvarič
Sobota, 30. december 2023
18.00 † Ana obl. in Andrej Jeram ter Blaž Ravnak
Nedelja, 31. december 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Marjan Koštomaj
18.00 v zahvalo in † starši Lipičnik

3.adventna nedelja, 17. 12. 2023 17. - 24. december 2023

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

Vabljeni k božični devetdnevnici, ki nas bo s svojo glasbeno obliko in besedili pripravljala na prihod Kralja, ki prihaja. Pridružite se nam ob večerih in v sredinem jutru. Vabljeni otroci in družine

PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED

V prihodnjem tednu bo priložnost za sveto spoved v četrtek, petek in soboto pred mašo (17.00-17.45) ALI PO DOGOVORU.

Priložnost za spoved tudi drugje

SV. DANIJEL-STOLNICA: od ponedeljka do sobote: od 7.00-9.00 in od 17.00-19.30

SV. CECILIJA- KAPUCINI: od ponedeljka do sobote: od 7.00 – 10.00 in od 15.00-19.00

MINISTRANTSKE VAJE

Ministranti vabljeni k ministrantskim vajam pred prazniki. Sreča-nje bo v petek, 22. 12. 2023 ob 16:30.

VEROUČNE POČITNICE

Verouk začnemo spet 8. januarja, po nedelji Jezusovega krsta. Do tedaj pa vabljeni k devetdnevnici pred božičem in seveda k svetim mašam.

Ljubitelji jaslic iz Lokrovca in Dobrove z glasbenimi prijatelji bodo za vas ponovno uprizorili Božično zgodbo v cerkvi sv. Danijela 30. 12. 2023 ob 16. uri.

OBISK BOLNIKOV

Redni obiski bolnikov ('1. petek') bodo v petek, 22. 12. 2023. Sporočite v pisarno, če bi želeli, da duhovnik obišče še koga pred prazniki.

Naslednja oznanila bodo na voljo za božič, 25. 12. 2023.

Svete maše

Nedelja, 17. december 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Skale in Glinšek
† Marjan Koštomaj
† Franc in Justina Podergajs obl.
† Peter Germ obl.
† Slavko Vetrih in vse iz družine Cocej
† Ivanka obl. in Franc Ribežl
18.00 v zahvalo za uslišano prošnjo
Ponedeljek, 18. december 2023
18.00 † Marija, ter Milan Špiler,
Jože in Jožica Dobovišek.
Torek, 19. december 2023
18.00 † Vinko Majoranc
† Stanislava Kavčič
za zdravje
Sreda, 20. december 2023
08.00 † Ivanka in Štefan Keršmanc
Četrtek, 21. december 2023
18.00 17:30 molitev pred Najsvetejšim
† Leopold Mlakar
† Mira Pejovnik (obletnica)
Petek, 22. december 2023
18.00 † Amalia Kolenc
† Kristina Pražnikar obl.
† Veronika Kompan
Sobota, 23. december 2023
18.00 † Silva in Felicijan Leban in † v družini Leban
† starši Vinko in Anica Šarlah, sestri Terezija in Erika
† Viktor Hrovat
Nedelja, 24. december 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Damijan Senica
18.00 † Frančiška in Ivan Vošinek
21.00 † Sikošek Terezija in Franc
† Slavko obl. in Anica Očko
† Helena in Janez Skoporec ter Franc in sorodniki Jesenek
23.59 † Rado Pinter

2.adventna nedelja, 10. 12. 2023 10. - 17. december 2023

TAIZEJSKA MOLITEV

V petek, 15. 12. 2023, bo v naši župniji srečanje mladih (tudi mladih po srcu) v duhu Taizéja… Med molitvijo bo tudi priložnost za sveto spoved.

ADVENTNE KATEHEZE

V adventu vsako soboto, ob 19.00, vabljeni na adventne kateheze ško-fa Maksimilijana v celjsko stolnico. Škof Maksimilijan je bil v mescu oktobru na zasedanju škofovske sinode v Rimu in nam bo skozi kateheze predstavil, kje v procesu sinode smo in kako naprej. Lepo vabljeni

PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED

PRILOŽNOST ZA SVETO SPOVED – V adventnem času bo v prihodnjih tednih priložnost za sveto spoved v četrtek, petek in soboto pred mašo (17.00-17.45) ALI PO DOGOVORU. Vabljeni, da priložnost izkoristite čim prej.

ČIŠČENJE CERKVE

V mesecu decembru skrbijo za lepoto našega svetišča verniki iz Lopate in Dečkovega naselja. Lepo naprošeni.

BOŽIČNA DEVETDNEVNICA

V soboto začnemo prepevati božično devetdnevnico, znane melodije, ki nas bodo s svojo glasbeno obliko in besedili pripravljale na prihod Kralja, ki prihaja. Pridružite se nam ob večerih in v sredinem jutru.

Svete maše

Nedelja, 10. december 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Mladen Marinčič
† Ivan Pogladič in starši Strlič
† Peter, Marija in Pavle Glinšek
† Drago (30. dan) in Ana Brilej
18.00 † v družini Oblak in Moličnik
Ponedeljek, 11. december 2023
18.00 † Anton Jager obl. in ostali sorodniki
† Franc Ožir obl.
Torek, 12. december 2023
18.00 † Franc Kvas
† Rado Pinter
† Alojz Gregl
† starši Hartman, sestra Marija Herič
Sreda, 13. december 2023
18.00 † vsi živi in pokojni učitelji
† Olga Hotko
Četrtek, 14. december 2023
18.00 17:30 molitev pred Najsvetejšim
† Janez Sumrak
† Srečko Pelc (8. dan)
Petek, 15. december 2023
18.00 † Viktorija Pikl (8. dan
Sobota, 16. december 2023
18.00 † vsi živi in pokojni zdravstveni delavci
† Albina in Janez Leskovšek
† Ana obl. in Franc Potočnik
Nedelja, 17. december 2023
08.00 za žive in pokojne župljane in dobrotnike
10.00 † Skale in Glinšek
† Marjan Koštomaj
† Franc in Justina Podergajs obl.
† Peter Germ obl.
† Slavko Vetrih in vse iz družine Cocej
† Ivanka obl. in Franc Ribežl
18.00 v zahvalo za uslišano prošnjo
“ Cor non mentitur (srce ne laže). ”
- Latinski pregovor