“ Amor omnia vincit (ljubezen premaga vse). ”
- Vergilius